Kunst in deze Wereld

item_left

Kunst in deze Wereld

item_right

Kunst in deze Wereld

Publicaties van démos

Hoe kunnen de kunsten hun autonome kracht behouden en zich toch actief engageren in een snel veranderende wereld? Dit boek neemt je mee doorheen de mondialisering, het neoliberalisme, het consumentisme, de mediatisering en het multiculturalisme van de laatste twintig jaar. De samenleving – in Europa, in België, in Vlaanderen – is op zoek naar samenhang en solidariteit. Dit terwijl burgers zich steeds openlijker gaan distantiëren van de institutionele politiek.

In die sfeer van crisis krijgen kunst en cultuur een bijzondere plaats. Iedereen die oude betekeniskaders bevraagt en nieuwe vormgeeft, draagt verantwoordelijkheid. Maar hoe staan de kunsten en cultuurinstellingen tegenover verandering in onze maatschappij, en hoe nemen zij die verantwoordelijkheid op? Hoe verhouden ze zich tot het gevoerde beleid en hun publiek? Is er nood aan een nieuwe agenda voor kunst en cultuur, aan een ethos dat hun institutionele rol hernieuwt? Of hoe kunst en cultuur moeten blijven bouwen aan het maatschappelijk draagvlak van een democratie.

Kunst in deze Wereld

OVER DE AUTEURS

  • Nico Carpentier is professor communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en als senior lecturer verbonden aan de University of Loughborough (UK).
  • Eric Corijn is cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper, hoogleraar sociale en culturele geografie aan de Vrije Universiteit Brussel en directeur van het onderzoekscentrum COSMOPOLIS, City, Culture & Society.
  • Erwin Jans is dramaturg bij Toneelhuis Antwerpen en doceert aan de Artesis Hogeschool. Hij publiceert over theater, literatuur en cultuur.
  • Ivo Janssens is stafmedewerker bij Demos en realiseerde als directeur van Kunst en Democratie (2000-2008) de doorgroei van de organisatie naar Dēmos.

colofon

isbn: 9789081433938 · 2010
paperback 16 x 21 cm - 182p.
prijs: € 20.00
bestellen: klik hier