Kunst in transitie. Manifest voor participatieve kunstpraktijken

item_left

Kunst in transitie. Manifest voor participatieve kunstpraktijken

item_right

Kunst in transitie. Manifest voor participatieve kunstpraktijken

Publicaties van démos

Hoe voer je het gesprek over de kracht van participatieve kunstpraktijken voor een samenleving in transitie, zonder te verzeilen in typische tegenstrijdigheden als artistiek versus sociaal, publiek versus privaat, instrumentalisering versus autonomie? Hoe kom je tot een taal waarin zowel kunstenaars, sociale organisaties, beleidsmakers, opdrachtgevers als kunstenhuizen dat gesprek samen kunnen voeren? Met die vragen trokken Dēmos (BE) en CAL-XL (NL) naar de Scheldemond-regio. Sandra Trienekens en Wouter Hillaert vertaalden de discussies in dit manifest.

Kunst in transitie. Manifest voor participatieve kunstpraktijken
Een benadering met veel potentieel is de participatieve kunstpraktijk. Het is een vorm van artistiek onderzoek waarin kunstenaars samen met burgers op zoek gaan naar de juiste vorm om alternatieve stemmen en interpretaties te laten weerklinken. Ze begrijpen hun artistieke werk als de motor van een breder proces dan enkel de creatie van een voorzien eindproduct. Hun participatieve werkwijze mikt op het zichtbaar maken van mechanismen van macht en uitsluiting en maakt mensen bewust van welke strijd er werkelijk gevoerd wordt. Zo laden ze de feiten (‘matters of fact’) op met betrokkenheid (‘matters of concern’) en leggen ze de basis voor vitale allianties tussen verschillende vormen van kennis en expertise. De meerwaarde van deze participatieve praktijk ligt in zijn verbindende werking.” (p.2) 

Over de auteurs

Wouter Hillaert is freelance podiumcriticus voor De Standaard, coördineert cultuurtijdschrift rekto:verso en startte Hart boven Hard mee op. 

Sandra Trienekens is sociaal geograaf (MA) en cultuursocioloog (PhD) en werkt voor het Nederlandse onderzoeksbureau Urban Paradoxes.

COLOFON

Een uitgave van Demos vzw & CAL­XL 
vormgeving: Mark Schalken, de Ruimte ontwerpers
ISBN & EAB: 9789491938047 
April 2015

Bestellen

Gratis download: onderaan deze pagina
Gedrukte versie: 5euro (Manifest praktijkbrochure excl. portkosten)
Online bestellen via dit formulier 

Het programma ‘Kunst in Transitie’ werd moge­ lijk gemaakt door de Scheldemondraad, het permanent overlegplat­ form van de provincies Oost­ en West­Vlaanderen (B) en Zeeland (NL) en de gemeenten in de Euregio Scheldemond. De Scheldemondraad wenst met dit project en andere projecten de grensover­ schrijdende samenwer­ king te intensiveren en bruggen te bouwen tussen Vlamingen en Zeeuwen.