Participatie aan het lokaal sociaal beleid van groepen met minder gehartigde belangen. Participatiehefboom handvatten

item_left

Participatie aan het Lokaal Sociaal Beleid van Groepen met Minder Gehartigde Belangen. Participatiehefboom Handvatten

item_right

Participatie aan het lokaal sociaal beleid van groepen met minder gehartigde belangen. Participatiehefboom handvatten

Publicaties

De Participatiehefboom is een tweedelig boek dat lokale besturen en derde organisaties een concrete ruggensteun wil bieden om participatie aan het lokaal sociaal beleid op een creatieve en laagdrempelige manier tot leven te roepen. Het eerste deel, de 'participatiehefboom: Methodes', geeft je stap voor stap inzicht in het opzetten van tien beklijvende participatieprocessen. Het tweede deel, 'Participatiehefboom: Handvatten', reikt je een waaier van een twintigtal participatie-activiteiten en -kanalen aan die sterk variëren qua opzet, intensiteit en duurzaamheid.

Auteur: Ines Keygnaert
Uitgave: 2005