Proeven van participatie. Evaluatie van de federale maatregelen ter bevordering van de sociale, culturele en sportieve participatie van OCMW-cliënten, met bijzondere aandacht voor de maatregel ter bestrijding van de kinderarmoede

item_left

HIVA onderzoek Proeven van participatie

item_right

Proeven van participatie. Evaluatie van de federale maatregelen ter bevordering van de sociale, culturele en sportieve participatie van OCMW-cliënten, met bijzondere aandacht voor de maatregel ter bestrijding van de kinderarmoede

Publicaties

In dit onderzoeksrapport maken de onderzoekers een evaluatie van de federale maatregelen ter ondersteuning van de sociale, culturele en sportieve participatie van gebruikers van OCMW-dienstverlening. Deze evaluatievraag komt van de POD Maatschappelijke Integratie. De bedoeling ervan is om, sinds het laatste rapport van 2008, zowel kwantitatief als kwalitatief, de algemene tendensen in kaart te brengen in het gebruik van de SCP budgetten (dit dus inclusief het hoofdluik, het luik ter bestrijding van de digitale kloof, en het luik ter bestrijding van de kinderarmoede). Voor de onderzoekers ingaan op de maatregelen en het gebruik ervan in de volgende hoofdstukken, schetsen we in dit eerste hoofdstuk het breder kader. Ze doen dit door enkele tendensen, beleidsmaatregelen en onderzoeksresultaten over de participatie van mensen (en vooral kinderen) in kansarmoede op een rij te plaatsen.

Onderzoek in opdracht van Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding Maggie De Block met de steun van de POD Maatschappelijke Integratie.
Auteurs: Lode Vermeersch, Laurence Noël & Anneloes Vandenbroucke
Jaartal: 2011