Tewerkstelling in de sport - Traject kortgeschoolden

item_left

item_right

Tewerkstelling in de sport - Traject kortgeschoolden

Publicaties

Sport kan bijdragen binnen diverse sectoren om kortgeschoolden vlotter aan werk te helpen. Professor Marc Theeboom en onderzoeker Zeno Nols van de onderzoeksgroep Sport and Society (Vrije Universiteit Brussel) verrichtten binnen het Steunpunt Sport van de Vlaamse overheid onderzoek naar het potentieel van sport binnen tewerkstellingstrajecten voor kortgeschoolde jongeren. Het is bovendien de intentie van Minister van Werk, Innovatie en Sport Philippe Muyters om via de sport kortgeschoolde jongeren beter klaar te stomen voor de arbeidsmarkt.

Het onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel toont aan dat er vanuit diverse sectoren zoals jeugdwerk, welzijnswerk, onderwijs, arbeidsbemiddeling een duidelijke interesse bestaat om sport te gebruiken om de tewerkstellingskansen van kortgeschoolde jongeren te verhogen. Aan het onderzoek deden 43 respondenten mee uit dertig organisaties. Sport is in eerste instantie een aantrekkingspool om deelnemers verder te oriënteren en begeleiden in een traject waarbinnen ook andere zaken worden aangeboden zoals oriëntatie, opleiding, stage, tewerkstelling, randactiviteiten en arbeidsmarktbegeleiding. “Sport vormt dan één aspect, binnen een ruimer geheel”, stelt Zeno Nols. Daarnaast kan sport versterking bieden van de eigenwaarde, verbetering van de fysieke en mentale gezondheid en het verwerven van sociale, organisatorische en sportieve vaardigheden. Op die manier kan sport de kansen op werk voor kortgeschoolde jongeren vergroten. Maar, zo lichten de wetenschappers toe, “de organisaties die hierbij sport willen inzetten moeten dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals samenwerking met partners uit deze diverse sectoren en aangepaste en professionele begeleiding”.

Hoe zet je dat om in de praktijk? Met betrekking tot de selectie van initiatieven kan volgens het onderzoek worden gedacht aan bestaande initiatieven die reeds inzetten op de tewerkstelling van kortgeschoolde jongeren. Er kan ook rekening gehouden worden met selectiecriteria zoals de vooropgestelde visie, wederzijds versterkende samenwerkingsverbanden met andere organisaties en een leefwereldgerichte houding naar jongeren toe. De meeste sportclubs kunnen een mogelijkheid zijn, maar deze hebben meestal niet de expertise of capaciteit. Vandaar de nood aan de bovenstaande voorwaarden. In het najaar van 2014 lichtte de Minister van Werk, Innovatie en Sport Philippe Muyters hierrond al enkele pistes toe.

Onderzoekers

Marc Theeboom is als gewoon hoogleraar verbonden aan de onderzoeksgroep Sport and Society van de Vrije Universiteit Brussel. Hij is voorzitter van de vakgroep Sportbeleid en Management en zijn onderzoeksinteresse gaat onder meer uit naar sport-plusprogramma’s, waarin sport wordt gebruikt als middel voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van specifieke maatschappelijk kwetsbare groepen.

Zeno Nols is als doctoraal onderzoeker verbonden aan de onderzoeksgroep Sport and Society van de Vrije Universiteit Brussel. In 2009 behaalde hij een Master in de Sociologie aan de Universiteit van Antwerpen. Hij behaalde in 2010 een bijkomend Postgraduaat Sportmanagement aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoeksinteresses zijn stedelijkheid, superdiversiteit, sociale ongelijkheid en sport.

Onderzoeksgroep ‘Sport and Society’

De onderzoeksgroep ‘Sport and Society’ (Vrije Universiteit Brussel) doet maatschappelijk relevant en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de betekenis die sport - zowel recreatieve als competitieve - speelt binnen verschillende domeinen van de samenleving. Via actieve disseminatie van onderzoeksbevindingen willen we bijdragen tot de ontwikkeling van het beleid en de praktijk. De opgebouwde kennis en expertise beogen we verder te verankeren in de samenleving via een kwalitatief opleidings- en vormingsaanbod. Verder biedt de onderzoeksgroep zijn expertise aan betreffende het monitoren, het evalueren en het meten van de maatschappelijke impact van sport- en vrijetijdsactiviteiten, zowel op het individuele, groeps- en samenlevingsniveau.