Thuis in de bib (2014)

item_left

item_right

Thuis in de bib (2014)

Publicaties

Nog al te vaak mijden mensen in armoede de bibliotheek. Terwijl de bib net een belangrijke rol kan spelen in het verbeteren van hun situatie. Daarom wil Locus samen met het Netwerk tegen Armoede en De Schakel, een vereniging waar armen het woord nemen, informatie over armoede en enkele goede praktijken bundelen. 
Deze publicatie richt zich in eerste instantie op de minder verstedelijkte bibliotheken. Armoede is er even schrijnend, maar vaak minder zichtbaar. In de brochure vertellen mensen in armoede van De Schakel, in hun eigen woorden, welke drempels ze ervaren bij een bibliotheekbezoek. Ook de aanbevelingen van het project wArm welkom in de bib, een samenwerking tussen De Schakel en de bibliotheek van Puurs, komen in deze brochure aan bod, evenals de goede praktijken van andere bibliotheken.