Troebel Water – Momenten #11 (2013). Momenten over het politieke van participatie aan cultuur, jeugd en sport

item_left

Cover momenten 11

item_right

Troebel Water – Momenten #11 (2013). Momenten over het politieke van participatie aan cultuur, jeugd en sport

Publicaties van démos

De participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport stond nog nooit zo hoog op de agenda. Overheden onderschrijven dat het draagvlak voor cultuur, jeugdwerk en sport recht evenredig is met de toegankelijkheid ervan. De aangehouden beleidsfocus op participatie heeft heel wat organisaties aan het denken gezet. Steeds vaker pakken participatiedrempels aan met gerichte maatregelen en acties.

Deze evoluties zijn bewonderenswaardig en wijzen op een hoge mate van betrokkenheid bij mensen die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. Dit lijkt hoopgevend, maar alle inspanningen en retoriek ten spijt merken we dat er ten gronde weinig verandert: niet enkel verzandt het participatiebeleid nog te vaak in een doelgroepenbeleid, maar ook – en vooral – gaat de maatschappelijke situatie van de mensen waarop het beleid zich richt erop achteruit. We vinden dat we niet te snel te vrede mogen nemen met een pleister op een houten been. 

We menen enkele tendensen te kunnen onderscheiden die bijdragen aan de beperkte slagkracht van het werken voor en met kansengroepen. In dit nummer diepen we ze uit. De  centrale vraag is of we, gezien deze realiteit, nog kunnen geloven in een meer politieke doorwerking van participatie van kansengroepen aan cultuur, jeugd en sport. Indien we meenden van niet, dan hadden we dit nummer niet gemaakt. We doen er ook geen kwaad mee om het discours waarin we opereren op tijd en stond eens wat te ‘veronzekeren’. Tenslotte is het goed vissen in troebel water.

Cover momenten 11

INHOUDSTAFEL

Editoriaal  - An De bisschop & Bart Rogé (*) - download
Participatie als gedepolitiseerd mantra. Dēmos sprak met Willem Schinkel en Stijn Oosterlynck - An De bisschop
(De)politisering van / in / door het middenveld? - Bart Van Bouchaute (*) - download
Een sterk participatiebeleid. Over de politieke betekenis van participatie - Bart Rogé
De kiezel in de schoen. Hoe politiek is sociaal-artistiek werk? - An Van den Bergh
Sociaal-cultureel volwassenenwerk van en voor iedereen? - Marc Jans
Op naar een Gentse Lente. Gent begraaft woorden en blaast zo het debat over diversiteit en burgerschap nieuw leven in - Pascal Debruyne, Pieter-Paul Verhaeghe en Mehdi Maréchal
Te veel instituut, te weinig beweging? Over politiseren in de jeugdsector - Kris de Visscher
Sociale verenigingsondersteuning: het vergeten pleidooi voor de maatschappelijke rol van sportclubs - Tatjana Van Driessche & Bart Rogé (*)
Column. Op het veld en in de portemonnee - Bart Rogé
Door Dēmos (en vele anderen) gelezen
Expo. Klaus Compagnie i.s.m. vzw Wit.h
Fotoreportage. cRISEs UP. Victoria Deluxe i.s.m. LBC-NVK & BBTK

(*) (gratis download beschikbaar in het kenniscentrum)

COLOFON

ISBN 9789081433990
ISSN 2031-177X
Uitgever: Demos vzw - 2013
Paperback 17 x 23 cm - 95 pg. 
Prijs: 12euro + port
Bestellen: klik hier

Tag(s): 

momenten