Vrije Tijd, In en Uit Zorg. Exploratief onderzoek naar de vrijetijdsparticipatie van personen met een beperking

item_left

Vrije Tijd, In en Uit Zorg. Exploratief onderzoek naar de vrijetijdsparticipatie van personen met een beperking

item_right

Vrije Tijd, In en Uit Zorg. Exploratief onderzoek naar de vrijetijdsparticipatie van personen met een beperking

Publicaties van démos

Dēmos verzamelt, ontwikkelt en ontsluit kennis zodat meer mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan het cultureel, jeugdwerk en sportaanbod in Vlaanderen. Doelgericht invulling geven aan de vrije tijd is een belangrijk element van levenskwaliteit. Meer zelf: het is een fundamenteel recht. Ook voor mensen met een beperking. Dit onderzoek belicht enerzijds het aanbod dat zorgvoorzieningen in Vlaanderen bieden op vlak van vrije tijd. Anderzijds brengen we in kaart welke verschillende betekenissen zorgvoorzieningen en vrijetijdsactoren hechten aan vrije tijd voor personen met een beperking. 

Vrije Tijd, In en Uit Zorg. Exploratief onderzoek naar de vrijetijdsparticipatie van personen met een beperking

Over de auteurs

Els Beelen (°1986) studeerde Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en Cultures and Development Studies aan de KU Leuven. Zij voerde dit onderzoek voor DEMOS van december 2010 tot april 2011. Momenteel werkt ze voor Handicap International. 
Kris De Visscher (°1976) studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de KU Leuven. Sinds maart 2011 werkt hij voor DEMOS als stafmedewerker personen met een beperking. Daarnaast werkt hij als lector in de opleiding Professionele Bachelor in de Orthopedagogie van de HU Brussel.

Colofon

isbn: 9789081433945
paperback 12 x 16 cm - 152p. 
prijs: € 12.00 + port
bestellen: klik hier