Wij sporten mee. Verkennend onderzoek naar de rol van sportclubs in het leven van maatschappelijk kwetsbare jongeren

item_left

Wij sporten mee. Verkennend onderzoek naar de rol van sportclubs in het leven van maatschappelijk kwetsbare jongeren

item_right

Wij sporten mee. Verkennend onderzoek naar de rol van sportclubs in het leven van maatschappelijk kwetsbare jongeren

Publicaties van démos

Er zijn sportclubs die er bijzonder goed in slagen om jongeren te bereiken die zich in een maatschappelijk kwetsbare situatie bevinden. De vraag is dan: hoe doen ze dat? Wat zijn de kritische succesfactoren die maken dat jongeren er zich thuis voelen en wat heeft een club nodig om zich duurzaam te kunnen engageren? Dit praktijkonderzoek gaat in op de concrete vragen hoe het sportaanbod vandaag bruikbaar, bereikbaar, beschikbaar, betaalbaar en begrijpelijk wordt gemaakt voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren, en wat we daaruit kunnen leren. Verschillende perspectieven komen aan bod: dat van de jongeren, van de trainers en dat van de experts. 

Wij sporten mee. Verkennend onderzoek naar de rol van sportclubs in het leven van maatschappelijk kwetsbare jongeren
We - dat zijn Demos, Uit De Marge en Cera - wilden in de eerste plaats inzicht krijgen in de manier waarop sportverenigingen omgaan met de uitdagingen die het werken met kinderen en jongeren in kwetsbare situaties met zich meebrengt. Dit inzicht is bruikbaar voor alle sportclubs en sportactoren. De sportsector is zich de jongste jaren steeds bewuster geworden van haar maatschappelijke rol en de beperkingen van haar bereik. Maar vaak ontbreekt het aan concrete voorbeelden en inzichten om die rol en uitdaging ten volle aan te gaan. Dit onderzoek wil een aanzet geven. Het is verkennend van aard: het geeft de lezer enkele inzichten mee en behoedt je voor valkuilen. Maar willen we een echt representatief beeld krijgen dan verdient die onderzoek zeker een vervolg. We zijn dus bescheiden, maar daarom niet minder overtuigd: dit thema werd tot op heden nagenoeg niet onder de loep genomen, dus was het aan ons om het in de schijnwerpers te plaatsen.

OVER DE AUTEURS

Rein Haudenhuyse behaalde in 2012 zijn doctoraat 'Het potentieel van sport voor jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties' aan de vakgroep Sportbeleid en Management van de Vrije Universiteit Brussel. Momenteel werkt hij als stafmedewerker jeugdwelzijn voor de Vlaamse Jeugdraad - De Ambrassade, en is hij tevens voorzitter van de Gentse Jeugdwelzijnsorganisatie vzw Jong.
Zeno Nols is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de vakgroep Sportbeleid en Management van de Vrije Universiteit Brussel. In 2009 behaalde hij een Master in de Sociologie aan de Universiteit van Antwerpen. Hij behaalde in 2010 een bijkomend Postgraduaat Sportmanagement aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoeksinteresses zijn jeugdsport, kansengroepen en sport-plusprogramma’s.
Filip Coussée was tijdens dit onderzoek studiemedewerker van Uit De Marge en deeltijds verbonden aan de Universiteit Gent. Hij focust op de studie van jeugdwerk, jeugdonderzoek en jeugdbeleid vanuit sociaalpedagogisch perspectief. Hij heeft een achtergrond in jeugdwerk en jeugdbeleid, maar heeft diverse banden met belendende werkvelden en werksoorten, gaande van sociaal-cultureel werk over samenlevingsopbouw tot straathoekwerk. Hij is nu coördinator van OOOC De Luwte en deeltijds verbonden aan de vakgroep Sociale Agogiek van de Universiteit Gent.
Marc Theeboom is als hoogleraar verbonden aan de vakgroep Sportbeleid en Management van de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoeksinteresse gaat onder meer uit naar sport-plusprogramma’s, waarin sport wordt gebruikt als middel voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van maatschappelijk kwetsbare jongeren.

COLOFON

isbn: 9789081433983
paperback 12 x 16 cm - 92p. 
prijs: € 12.00 + port
bestellen: klik hier