Een anders perspectief. Momenten#13 (2015) Momenten over democratie, innovatie, erkenning en verschil

item_left

Een anders perspectief. Momenten over democratie, innovatie, erkenning en verschil

item_right

Een anders perspectief. Momenten#13 (2015) Momenten over democratie, innovatie, erkenning en verschil

Publicaties van démos

Bekijk het eens anders. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. In dit nummer worden gekende vragen anders gekaderd om nieuwe antwoorden te vinden.

Deze Momenten leest als een oproep tot mobilisatie. Participerende burgers, grensoverschrijdende professionals en op sociale inclusie ingestelde politici: samen in één ruimte, zoeken naar oplossingen voor sociale noden en maatschappelijke uitdagingen. Het levert zeker een ander perspectief op. Wat we nodig hebben is pragmatiek. Want ruimte is pas nieuw wanneer ze niet wordt vastgezet door belangen, vanzelfsprekendheden, routines, noties of veronderstellingen.

Een anders perspectief. Momenten over democratie, innovatie, erkenning en verschil

Inhoudstafel

Editoriaal - Dominique Nuyttens & Bart Rogé (download onderaan deze pagina)
Doorwaadbare zones. Dēmos sprak met Filip De Rynck - Bart Rogé (gratis download)
Lokale sociale innovatie: een kijk vanuit de marges van overheid en markt - Stijn Oosterlynck 
Het zelf van zelforganisaties - dr. Bert Anciaux 
Viert Calimero - Dirk Verbist
De kunstenaar als etnograaf. Dēmos sprak met Kris Rutten over de lezingenreeks The Ethnographic Turn (Revisited) - Bart Rogé (gratis download)
Identiteit en cultuur in tijden van globalisering en superdiversiteit - Meryem Kanmaz 
Reizen Jihad. Dēmos sprak met Fikry El Azzouzi van Sincollectief - Mehdi Maréchal
Brussels Young Wrestling Style. Dēmos sprak met Nsimba Bafuka en Pieter Smets van Buurtsport Brussel - Lisa Schouppe (gratis download)
Street workout in Gent. Dēmos sprak met Desco en Mohamed van 9000 Barz - Mehdi Marécha
Column. Iedere keer weer bij valavond - Bart Rogé
Door Dēmos (en vele anderen) gelezen
Expo, film in de kijker: BXL Nord
Fotoreportage. Kakayi & Paul Beanti - Marc Hoflack

Colofon

ISBN 9789491938085
ISSN 2031-177X
Uitgever: Demos vzw - 2015
Paperback 17 x 23 cm - 128 pg. 
Prijs: 12euro + port
Bestel: klik hier 

Bijlage(n):