Ruimte maken. Reflectie op de aanpak van diversiteit en interculturaliteit in de cultuursector

item_left

Ruimte maken

item_right

Ruimte maken. Reflectie op de aanpak van diversiteit en interculturaliteit in de cultuursector

Publicaties van démos

De superdiversiteit in Vlaanderen is een feit, de cijfers van de Vlaamse migratie- en integratiemonitor leveren jaar op jaar het bewijs. Volgens de laatste cijfers hebben 1,1 miljoen Vlamingen een migratie-achtergrond en heeft een op de drie kinderen jonger dan vijf diverse roots. In Vlaanderen wonen bovendien ondertussen meer dan 170 verschillende nationaliteiten. Dat onze toekomst divers is, is dus een feitelijk gegeven. Niettemin houden de maatschappelijke instellingen geen gelijke tred met deze evolutie. Zowel de politieke, economische en educatieve als culturele instellingen slagen er amper in om deze toegenomen diversiteit te weerspiegelen. 

Gezien de verbindende en vooruitstrevende rol die kunst en cultuur kunnen spelen in het reflecteren op onze samenleving en het verbeelden van een nieuwe realiteit, zijn wij ervan overtuigd dat de cultuursector in het bijzonder hierin een voortrekkersrol kan opnemen. Deze tekst wil dan ook verschillende actoren uit de sector inspireren en stimuleren om de nieuwe uitdagingen die onze superdiverse samenleving met zich meebrengt op te nemen. 

Ruimte maken