10 Ambities voor sterke sociale praktijken in de buitenschoolse opvang en activiteiten

item_left

item_right

10 Ambities voor sterke sociale praktijken in de buitenschoolse opvang en activiteiten

Publicaties

(c) Foto van Spikeball op Unsplash.com

Het decreet buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) biedt kansen om het vrijetijdsaanbod beter af te stemmen op de buitenschoolse 'opvang'. Demos formuleerde samen met Levl, de Gezinsbond en het Netwerk tegen Armoede 10 ambities voor lokale besturen en netwerken om een sterk aanbod uit te bouwen dat sociale grondrechten centraal stelt.

Het decreet hervormt de organisatie van de buitenschoolse ‘opvang’. Lokale besturen krijgen de regie in handen waarmee ze een beleid kunnen uittekenen dat een betere afstemming tussen opvang en vrije tijd toelaat. Het decreet wordt in stappen ingevoerd maar vandaag reeds gaan een aantal lokale besturen ermee aan de slag.

Ze doen dit niet alleen, maar richten een lokaal samenwerkingsverband op dat bestaat uit verschillende lokale spelers die ertoe doen: buitenschoolse (kleuter)opvang, onderwijs, cultuur, jeugd, sport, ouders … Het samenwerkingsverband adviseert de gemeente om tot een gedragen visie te komen, acties op te zetten …

Uiteraard staat dit niet los van de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie. We zijn vanuit Demos dan ook bijzonder geïnteresseerd in hoe dit decreet in de praktijk vertaald zal worden door de lokale besturen. We werden alvast uitgenodigd door Het Vlaams Agentschap Opgroeien om mee te werken aan een inspiratiekader – nog onder constructie - om hen te ondersteunen.

Maar we gingen nog een stap verder, in goed overleg met het Agentschap. Samen met het Netwerk tegen Armoede, Levl en de Gezinsbond formuleerden we 10 ambities die kunnen bijdragen tot dit inspiratiekader. Het zijn ambities gegroeid uit de praktijkervaring van basiswerkingen en mensen die zich op het terrein inzetten voor kwetsbare kinderen en hun ouders. Het realiseren van hun sociale grondrechten staat daarbij centraal.

Je vindt de ambities hieronder in bijlage.