8 aanbevelingen voor kunst in opdracht van de publieke ruimte

item_left

item_right

8 aanbevelingen voor kunst in opdracht van de publieke ruimte

Publicaties

Na een intensief begeleidingstraject en monitoring van een realisatieproces, formuleert een stuurgroep nu 8 aanbevelingen voor beleid en praktijk voor 'kunst in opdracht van de publieke ruimte'. Deze aanbevelingen vonden hun neerslag in een publicatie die ook de realisaties van 5 pilootprojecten documenteert. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media nam in 2014 het initiatief voor deze pilootprojecten, samen met Kunstenpunt en het Team Vlaamse Bouwmeester.

Onder het motto ‘Meer dan object’ werden opdrachtgevers en kunstenaars uitgedaagd om nieuwe, eigentijdse pistes te ontwikkelen rond kunst in opdracht voor de publieke ruimte. De selectie van de projecten en de begeleiding ervan gebeurde door een stuurgroep, samengesteld uit vertegenwoordigers van de drie partners, een coördinator en twee externe deskundigen (kunstenaar Rudy Luijters en Jeroen Boomgaard, lector Kunst in de publieke ruimte aan de Gerrit Rietveldacademie te Amsterdam).

Het vierjarige begeleidingstraject heeft de stuurgroep gesterkt in de overtuiging dat kunst kan bijdragen aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Artistieke ingrepen kunnen de publieke ruimte opladen met betekenis, en laten ook burgers die zelden of nooit op eigen initiatief in aanraking komen met kunst, delen in de kunstbeleving.

De ontwikkeling van een hedendaagse visie op en aanpak van kunst in de publieke ruimte belangt dus iedereen aan. De erkenning van het maatschappelijk belang van kunst in de publieke ruimte waarin elke burger zich dagelijks beweegt, veronderstelt een professionele aanpak van kunstopdrachten en een stimulerend kunstopdrachtenbeleid.

Lees hier de publicatie: 'Naar een stimulerend kunstopdrachtenbeleid voor de publieke ruimte in Vlaanderen: 8 aanbevelingen voor beleid en praktijk.'

De kunstprojecten in Genk en Aalst werden reeds gerealiseerd. Bekijk de reportages over deze projecten.