Join in! Praktijkonderzoek naar het museum van de toekomst

item_left

item_right

Join in! Praktijkonderzoek naar het museum van de toekomst

Publicaties

Medio 2013 discussiëren museumdirectie en -staf van Museum van Bommel van Dam uit Venlo diepgaand met elkaar over het in de nabije toekomst bewuster omgaan met bezoekers. In de optiek van de medewerkers van het kunstmuseum dient het klassieke heiligdom met topdown programmering vooral te worden omgevormd tot een open minded kennishuis. Een instituut waar de kunstcollectie vanzelfsprekender wordt gekoppeld aan behoe en en interesses van (potentieel) publiek. Een plek waar op gezette tijden ook basisthema’s uit het onderwijs centraal staan. Het stedelijk museum zal in de toekomst sterker als broedplaats fungeren. Een instelling waar vol overtuiging vraaggericht in plaats van aanbodgericht wordt gewerkt. Het publiek van Museum van Bommel van Dam dient in die visie stap voor stap een serieuze gesprekspartner te worden en idealiter als coproducent te opereren.

In het najaar van 2013 wordt met het oog op de hierboven geschetste, gewenste veranderingen enthousiast besloten een meerjarenproject te starten onder de overkoepelende titel Museum in Bedrijf. In het kader van Museum in bedrijf ontwikkelt een werkgroep van vijf designers en kunstenaars voorstellen voor het ‘museum van de toekomst’. De voorgestelde artistieke interventies en intenties groeien binnen een half jaar uit tot een breed project waarbij betrokkenheid, inspraak en participatie sleutelwoorden zijn. Met volmondige instemming van museumdirectie en -staf worden de museale spelregels tijdelijk veranderd. Het uit meerdere onderdelen bestaande, intramurale project wordt Join in! gedoopt. 

Anno 2015 maken museumdirectie en -staf een balans op. Welke nieuwe inzichten hee  het project Join in! precies opgeleverd? Wat was echt succesvol? Wat is faliekant mislukt? Welke dilemma’s bracht de gekozen aanpak met zich mee? Wat zijn serieuze leerpunten voor ons en voor anderen? Deze publicatie beschrijft  het proces van de artistieke interventies en wijzigingen die op advies van de designers en kunstenaars zijn doorgevoerd. Het eerste deel beschrijft  het project vanuit het perspectief van het museum. Het  tweede deel gaat in op de ervaringen van het publiek en brengt de opbrengst in beeld. In een separate brochure wordt verslag gedaan van de overige Museum in Bedrijf-projecten die op locatie in de regio Venlo hebben plaatsgevonden.

Colofon

Deze publicatie is verschenen naar aanleiding van Join in! In het kader van deze manifestatie vonden tussen 15 juni en 2 november 2014 diverse tentoonstellingen en activiteiten plaats in Museum van Bommel van Dam.

Publicatie

coördinatie onderzoek: Sandra Trienekens (www.urbanparadoxes.nl)
tekst, tenzij anders vermeld: Sandra Trienekens, Saskia van de Wiel
redactie: Paul Hermans, John Huijs, Saskia van de Wiel
ISBN: 978-90-78290-37-7
© Museum van Bommel van Dam en de auteurs