Leesvoer: VVSG-cahier over Vrije tijd, een hefboom voor sociaal beleid

item_left

item_right

Leesvoer: VVSG-cahier over Vrije tijd, een hefboom voor sociaal beleid

Publicaties

Foto van Jonas Jacobsson op Unsplash.com

Uitgeverij Politeia heeft in december ’21 een nieuw VVSG-cahier uitgebracht Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid: Vrije tijd, een hefboom voor sociaal beleid.”

Participatie aan vrije tijd als een te realiseren doel, kunnen we bestempelen als ‘work in progress’. Er gebeurt lokaal heel wat. Ondanks dat lokale besturen aandacht hebben voor vrije tijd als grondrecht, zijn we er nog lang niet.  In dit cahier wordt een beeld geschetst van wat lokale besturen ondernemen in functie van het recht op vrije tijd, maar ook welke uitdagingen zich aandienen en hoe deze zouden kunnen gecounterd worden.

Het cahier gaat in op participatie aan vrije tijd als middel in een breder sociaal beleid. Welke rol kan ‘vrije tijd’ in lokaal sociaal beleid spelen? Wordt vrije tijd als hefboom gebruikt in functie van inclusief beleid, armoedebeleid, tewerkstellingsbeleid,…? Draagt praktijkontwikkeling in vrije tijd bij tot sociaal beleid en vice versa? Deze vragen wijzen er op dat een grondrecht als vrije tijd niet kan losgekoppeld worden van andere grondrechten.

Naast bijdragen van academici en stafmedewerkers van de VVSG, bevat het cahier een uitgebreide insteek vanuit Projectenhuis De Dreef in Westerlo, die al vele jaren inzet op de vrijetijdsparticipatie van mensen in een kwetsbare situatie, onder andere via het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie. Demos en publiq schreven voor deze publicatie samen een stuk over de actuele mogelijkheden en uitdagingen van vrijetijdsparticipatie op het vlak van lokale en intergemeentelijke samenwerking.

Met bijdragen van:

  • Deborah De Moortel & Francisca Mullens, Departement Sociologie Vrije Universiteit Brussel
  • Ben Verstreyden (Demos vzw) & Wim D’haeyer (Public vzw)
  • Greet Meulenbergs, stafmedewerker Projecthuis De Dreef (OCMW Westerlo)
  • Henk Keygnaert, Chris Peeters & Iris De Mol, strafmedewerkers VVSG

Over de auteur(s)

  • Hans Grymonprez is docent sociaal werk aan de AP Hogeschool en gastprofessor aan de vakgroep sociaal werk en sociale pedagogiek van de Universiteit Gent.  
  • Griet Briels is stafmedewerker lokaal sociaal beleid bij VVSG.

Deze publicatie is beschikbaar in het abonnement Bouwen aan een Breed Sociaal Beleid.