oKo schrijft memorandum voor kunstenbeleid van morgen

item_left

verkiezingsmemorandum

item_right

oKo schrijft memorandum voor kunstenbeleid van morgen

Publicaties

Naar aanleiding van de Vlaamse, gewestelijke, federale en Europese verkiezingen van 2019 schreef oKo een memorandum, een toekomstvisie voor het kunstenbeleid van morgen.

Download hier het memorandum 'Investeren in kunst is investeren in ons allemaal'. Hieronder alvast de intro van het document:

Kunst is schoonheid en betekenis. Verbeelding en reflectie. Frictie en samenzijn. Kunst doet ons stilstaan bij wie we zijn en geeft ons inzicht in het perspectief van anderen. Kunst verstilt ons en schudt ons wakker. Het laat ons beter, meer en anders zien, voelen en begrijpen. Kunst is de voedingsbodem voor cultuur, identiteit en gemeenschap. Zonder kunst zouden ons onderwijs, onze zorg, onze economie, onze steden en dorpen er anders uitzien. Armer.

De Vlaamse overheid heeft decennialang geïnvesteerd in kunst. Steunde en stimuleerde de ambities van dit dynamische veld. Koos samen met de sector radicaal voor een fijnmazig systeem met vele soorten spelers, die elk onmisbaar zijn. Het resultaat: vakmanschap, expertise en innovatiedrang die inspireren tot ver buiten de grenzen. Zo hebben kunstensector en overheid onze maatschappij rijker gemaakt.

Toch moeten de kunsten het al meer dan tien jaar met minder doen. De besparingen van de afgelopen periode hebben de sector te veel onder druk gezet. Wat we jarenlang zorgvuldig opgebouwd hebben, kalft daardoor af. Kunstenaars en kunstwerkers betalen vandaag de tol van de ondergefinancierde werkomgeving. Wat kunstenbeleid betreft excelleert Vlaanderen intussen niet meer. Als we niet willen dat onze kunsten verder inboeten op performantie, bereik en draagkracht, is er dringend nood aan een herstelinvestering en vervolgens een optimalisatie van het budget met 25% voor nieuwe initiatieven.

Daarmee kunnen we volwaardig investeren in de kunstenaars en organisaties die Vlaanderen ondanks de besparingen op de kaart zijn blijven zetten. En kunnen we meer mensen een platform bieden, meer mensen betrekken en bereiken.

Om onze vraag concreet te maken presenteren we 17 aanbevelingen voor een toekomstig kunstenbeleid. Maar we vragen niet alleen. Ons engagement voor de komende jaren maakt onlosmakelijk deel uit van dit document. Het is onze visie op een maatschappij die nog vele jaren investeert in kunst. En zo in ons allemaal.