Take Part. Tips en tricks voor (meer) participatie in het museum

item_left

item_right

Take Part. Tips en tricks voor (meer) participatie in het museum

Publicaties

In 2013 ging het Diamantmuseum Provincie Antwerpen samen met AmuseeVous vzw een uitdagend project te lijf: een participatief pop-up Diamantmuseum voor én door jongeren dat de naam Diamond Friends Forever, DFF, kreeg. In deze publicatie gaan ze dieper in op hun project en de achterliggende beweegredenen ervan. 

Colofon
AmuseeVous
Ridder Van Parijsstraat 18
2170 Merksem
www.amuseevous.be
Tekst: Nathalie Brejaart & Brent Blockx
Eindredactie: Inge de Wolf
Vormgeving: Krysztoff Dorio

Bijlage(n):