Voor het voetlicht. Naar een breed toegankelijk podiumlandschap voor mensen met een beperking

item_left

Voor het voetlicht

item_right

Voor het voetlicht. Naar een breed toegankelijk podiumlandschap voor mensen met een beperking

Publicaties

Onder de noemer Podium*Ops volgde Dēmos gericht de rol en de plaats van mensen met een beperking in de Vlaamse en Brusselse podiumkunsten. Vier jaar lang brachten we mensen samen rond dit thema. De decennialange focus op cultuurparticipatie en inclusie heeft Vlaanderen geen windeieren gelegd. We ontdekten de kiem voor een breed toegankelijk kunstenlandschap voor mensen met een beperking. Maar we missen nog schakels om hun artistiek potentieel een volwaardige plek te geven. 

Voor het voetlicht

Wat is vandaag de rol en de plaats van mensen met een beperking in de Vlaamse en Brusselse podiumkunsten? Vier jaar lang brachten we mensen rond deze vraag samen. We spraken met kunstenaars, recensenten, programmatoren, docenten en professionals verschillende sectoren. We gingen kijken naar tientallen voorstellingen, trokken naar conferenties, festivals en organiseerden collegagroepen. Zo ontdekten we de kiem voor een breed toegankelijk kunstenlandschap voor mensen met een beperking. In dit boek schetsen we dat landschap. Dat is nog lang geen ecosysteem waarin kunstenaars vlot kunnen doorstromen. Kansen zijn dun gezaaid, specialisatie gering, drempels blijven hoog en we missen nog belangrijke schakels. Daarom formuleren we vier grote uitdagingen die we in de toekomst moeten aangaan om de podiumkunst van en met mensen met een beperking te versterken.

INHOUDSTAFEL

  • Editoriaal - Bart Rogé 
  • EEN SNELLE AANLOOP. De kiem voor een breed toegankelijk podiumlandschap voor mensen met een beperking - An Van den Bergh, Kris De Visscher en Bart Rogé, 
  • KANSEN IN DE KUNST. Meer en meer gelijke mogelijkheden om kennis te maken met podiumkunst - Kris De Visscher 
  • THE SKY IS THE LIMIT? Inzetten op talentontwikkeling van mensen met een beperking in de podiumkunsten - An Van den Bergh
  • WIENS WERK IS HET EIGENLIJK? Meer ruimte voor (mede)eigenaarschap van mensen met een beperking - Kris De Visscher
  • TUSSEN STILTE EN APPLAUS. De esthetische ervaring bij podiumvoorstellingen met mensen met een beperking: over de perceptie van het publiek -  An Van den Bergh 
  • DOOR DEMOS (EN VELE ANDEREN) GELEZEN 
  • EXPO, project in de kijker - De gedekende 
  • FOTOCAHIER. This is not about you - Ted Oonk

OVER DE AUTEURS

An Van den Bergh is sinds 2011 stafmedewerker kunst & cultuur bij Dēmos vzw. Ze studeerde in 2006 af als sociaal pedagoog aan de Katholieke Universiteit Leuven en werkte nadien als educatief medewerker bij Groep INTRO vzw en als mede- werker kinderrechteneducatie en jongerenwerking bij Plan België.

Kris De Visscher studeerde Pedagogische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. Sinds 2011 werkt hij voor  Dēmos vzw als stafmedewerker personen met een beperking en jeugd. Daarvoor was hij stafmedewerker bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en lector in de opleiding Bachelor in de orthopedagogie van de Hogeschool-Universiteit Brussel, het huidige Odisee.

COLOFON 

Dit is een publicatie van dēmos vzw, kenniscentrum voor participatie en democratie. 
dēmos vzw – Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel  
ISBN-NUMMER: 9789491938115 
Paperback 17 x 23 cm - 128 pg. 
Prijs: 20euro + port
Bestellen: klik hier