RainbowHouse Brussels deelt 'Woordenlijst voor iedereen'

item_left

Rainbouwhouse Brussels

item_right

RainbowHouse Brussels deelt 'Woordenlijst voor iedereen'

RainbowHouse Brussels maakte een online verklarende woordenlijst bestemd voor iedereen – LGBTQI+ of niet – die af en toe op een woord stuit waarvan hij.zij de betekenis niet of niet goed kent, voor zij die gewoon meer wil weten of vragen heeft, maar ook voor leerkrachten, studenten, journalisten, professionelen…
De woordenlijst tracht bepaalde woorden en uitdrukkingen te definiëren die betrekking hebben tot de LGBTQI+-leefwereld maar niet altijd eenvoudig te begrijpen zijn. Deze woordenlijst wil de lezer helpen om de realiteit achter de termen beter te vatten. De definities zijn zo eenvoudig mogelijk gehouden zodat een zo groot mogelijk aantal mensen ze kunnen begrijpen. 
 
Klik hier voor DE WOORDENLIJST VOOR IEDEREEN door het RainbowHouse Brussels.