Samen ’n koffie en dan actie! Negen praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

item_left

Samen ’n koffie en dan actie! Negen praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

item_right

Samen ’n koffie en dan actie! Negen praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Het Sport voor Allen-beleid draagt het laten participeren van elke Vlaamse burger hoog in het vaandel, ook zij die dit tot op heden niet of nauwelijks participeren aan het lokale sportgebeuren. Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid wil in zijn rol als kenniscentrum zijn leden dan ook zo goed mogelijk op weg helpen om specifieke doelgroepen beter te bereiken.

Om die reden reikt ISB, met de steun van de Vlaamse Overheid, dan ook graag de publicatie ‘Samen ’n koffie en dan actie!’ aan. Een verzameling van negen praktijkverhalen van gemeenten en achtergrondinformatie over sport, bewegen en mensen in armoede, ingeleid door Vlaams minister van Sport Philippe Muyters. U vindt een waaier van concrete maatregels, vele tips en geleerde lessen, die ongetwijfeld inspiratie geven om te werken aan een laagdrempelig Sport voor Allen-beleid. Ook voor mensen in armoede!
 
Een intensief intervisie- en begeleidingstraject van ISB met negen gemeenten was de voedingsbodem voor deze publicatie. Sportdiensten en de diverse sociale actoren gingen met veel ‘goesting’ samen aan de slag met deze nieuwe en niet eenvoudige uitdaging: ‘sport en mensen in armoede’.
 
ISB bundelde de expertise samen met Demos en het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen. De samenwerking leidde tot een gezamenlijke visie en aanpak. We zijn overtuigd u te motiveren om met een integrale aanpak en resultaatsgericht proces ook bij u mensen in armoede toe te leiden naar een sport- en beweegaanbod.

Auteurs: ISB, Demos en het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen
Publicatie: 2010