Kenniscentrum

32 resultaten
Cultuur herwaarderen
Document

Wat is de waarde van cultuur? In maart 2015 presenteerde de Nederlandse Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) zijn nieuwste...

Naar een duurzaam lokaal cultuurbeleid
Document

LOCUS bracht deze publicatie uit naar aanleiding van de LOCUStoer 2012. Een actuele reader over de bestuurskundige wijzigingen, de nieuwe...

Vlaams-Brabant goes Urban
Document
Onderzoek: Vlaams-Brabant Goes Urban

“Nu is het moment: neem hiphop au sérieux”. Dit is een uitspraak van rapper Fatih De Vos-Sahan, tijdens...

Document

Gedurende anderhalf jaar voerde een team van zes onderzoekers, o.l.v. prof. Mark Elchardus (VUB) en prof. John Lievens (UGent), een grootschalig...

foto (c) Kastelli
Document

Referentie :

Van Steen, A. (2014). De sociaal-artistieke methodiek. Een etnografische studie naar repetitieprocessen van sociaal...

foto (c) stut.nl
Document

Wat is de meerwaarde van sociaal artistieke projecten voor het bereiken van sociale doelen als empowerment van kwetsbare burgers of het verbeteren...

Thuis in de bib (2014)

Nog al te vaak mijden mensen in armoede de bibliotheek. Terwijl de bib net een belangrijke rol kan spelen in het verbeteren van hun situatie....

In goed gezelschap, gearrangeerde ontmoetingen tussen mensen die in armoede leven en mensen die niet in armoede leven (2010)

Het hoofd van mensen in armoede zit vaak vol problemen. ‘Een paar apart’ en ‘ Aangen@me kennismaking’ proberen...

Nieuwe praktijken in de wijken (2010)

In het huidige beleid van de wijkaanpak vormt cultuur een steeds belangrijker onderdeel. Het besef dringt door dat cultuur een belangrijke...

De kracht van cultuur

Kunst in aandachtswijken is geen toetje of tussendoortje in de overgangsfase van de sloop naar nieuwbouw. Het leidt tot vermogensvorming in de...

Pages