Over dit programma

De zomervakantie, da's voor kinderen en jongeren toch een zalige en zorgeloze tijd? Of alleszins, dat hoort toch zo. Maar is dat ook de realiteit voor alle kinderen en jongeren? Dat wil Demos graag onderzoeken binnen dit programma. 

spelenopstraat

Hoe pakken we het aan? 

We willen de (mis)match onderzoekt tussen vraag en aanbod voor kwetsbare kinderen en jongeren in de (grote) vakantie. Om ons onderzoek op te starten en richting te geven, lanceerden we een brede oproep naar organisaties die betrokken zijn op de vakantieparticipatie van die kinderen en jongeren wiens vakantie er misschien anders (minder rooskleurig?) uitziet dan het doorsnee plaatje. Dit omdat ze een handicap hebben of omdat ze opgroeien in armoede en sociale uitsluiting of met een migratieachtergrond… Meer dan 100 organisaties reageerden op deze oproep. 

Vervolgens gingen we op bezoek bij een zestal organisaties die vorm geven aan een laagdrempelig vakantie-aanbod, zowel binnen een stedelijk initiatief als vanuit vrijwilligersorganisaties. Vanuit die praktijkbezoeken en vanuit een beknopte literatuurstudie hebben we een ronde tafel opgezet. We verwerkten alle resultaten in dit dossier in ons kenniscentrum. In een volgende stap plannen we een online enquête om een bredere kijk te krijgen op de spanning tussen 'vraag' en 'aanbod' in de (zomer)vakantie.

En verder? 

Hoe ziet je vakantie eruit als je aangewezen bent op een buurt waar op het eerste zicht weinig te beleven valt omdat er nauwelijks speelgroen is, jeugdwerk ontbreekt en de bestaande voorzieningen genieten van een welverdiende vakantie? Dat willen we graag weten. Samen met onderzoekscentrum Kind en Samenleving werken we een onderzoeksvoorstel uit en gaan we samen op zoek naar financiering.

Wat kan jij doen? 

Help ons om pijnpunten blood te leggen, maar ook door ons concrete (grote, kleine en hartverwarmende) initiatieven te leren kennen die de vakantie voor kinderen en jongeren in precaire situaties leuk en toegankelijk houden. Neem daarvoor contact op met Kris De Visscher.