LCD-toolkit

De LCD-toolkit is een manier van werken. We schetsen een kader dat je zal helpen om een project op een participatieve manier vorm te geven. Je kan de toolkit opvatten als een stappenplan met verschillende werkvormen. Je volgt de verschillende stappen en kiest de werkvormen die je wil gebruiken.

LCD toolkit demos vzw

De toolkit is ingedeeld drie fases: luisteren, creëren en doen (LCD). Uit ervaring leerden we dat heel wat organisaties te snel zijn in het bedenken, ontwikkelen en realiseren van projecten. Op een participatieve manier werken houdt in dat je de tijd neemt om na te denken over je eigen aanpak en dat bewust gaat plannen. 

De LCD-toolkit, met de drie fases, gaan dus de start van een project vooraf. Het is een methode om op een geplande manier een project te bedenken (het idee), te ontwikkelen (vorm te geven) en te realiseren (uit te voeren). Elke fase – luisteren, creëren en doen -  wordt opnieuw in kleinere stappen verdeeld en per stap stellen we enkele werkvormen voor. Werkvormen zijn technieken om bijvoorbeeld informatie te verzamelen, om tot bepaalde inzichten te komen of om organisatorische knobbels te ontwarren. 

Als je de drie fases doorloopt kan je een stevig projectplan voorleggen. Je zal duidelijk kunnen weergeven hoe het project tot stand is gekomen, op welke opportuniteiten het verder bouwt,  wie welke taken zal opnemen en wat het zal betekenen voor jouw organisatie. De toolkit geeft ook aan welke informatie je best documenteert. Dat kan je dan weer gebruiken om bijvoorbeeld een subsidiedossier samen te stellen.