Over dit traject

Traject: Bruggen tussen sport, jeugdwerk en mensen in armoede

De Minister van Armoedebestrijding ondersteunt 19 projecten die bruggen bouwen tussen sport en/of jeugdwerk en gezinnen in armoede. De projectoproep ondersteunt in hoofdzaak lokale besturen om bruggen te bouwen in de vrije tijd. Drie belangrijke sporen staan daarbij centraal:

  • Het effectieve bereik van kinderen jongeren: hoe slagen aanbieders van jeugdwerk en sport erin om kinderen en jongeren in armoede te bereiken en op een duurzame manier te behouden in hun werking?
  • Welke initiatieven worden er genomen om drempels weg te nemen (financiële en andere)?
  • Op welke manier verhoogt men de competenties van medewerkers in sport en jeugdwerk zodat deze kinderen en jongeren volwaardig kunnen participeren?

foto(c)pixabay

Demos en ISB, het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, kregen van de Vlaamse overheid de opdracht om deze projecten te ondersteunen. Concreet betekent dit:

  • Jaarlijks gaan we één keer bij de projecten op bezoek. We bespreken de stand van zaken en noteren de leervragen en leereffecten.
  • Na ons eerste bezoek stellen we een fiche op over het project. Jaarlijks voorzien we een update. We plaatsen deze praktijkbeschrijving of de update ervan online.
  • Twee keer per jaar organiseren we voor de betrokken projecten een lerend netwerk. Op basis van de leervragen voorzien we input op maat, maar we laten zeker ook ruimte om uit te wisselen met de andere projecthouders.
  • In de loop van het project laten we enkele filmpjes maken over de ervaringen uit de projecten, om zo andere lokale besturen warm te maken voor het bouwen van bruggen.
  • Aan het einde van de rit gieten we de belangrijkste bevindingen uit de projecten in een brochure voor lokale besturen.
  • We ronden af met de organisatie van een studiedag waarin we de projecten en (leer)effecten delen met een ruimer publiek.