Hoe wij ondersteunen

Vanuit het participatiedecreet heeft Demos een specifieke opdracht in het ondersteunen van lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. We hanteren hierbij volgende uitgangspunten:

 • Demos vertrekt vanuit duidelijke visie op visie op armoede en vrijetijdsparticipatie en nood aan intersectorale samenwerking. Kwaliteitsvolle participatie van mensen in armoede in de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede is voor ons een belangrijk aandachtspunt.
 • In de rol van Demos in de lokale context ligt het accent op informeren en faciliteren. Wij doen een inhoudelijke input vanuit onze visie op lokale netwerken bij de startbijeenkomst met lokale actoren. In onze rol als procesbegeleider mengen we ons niet in de specifieke inhoud van de lokale afspraken of regelingen. Demos wil zich niet onmisbaar maken in een lokale context, maar net de lokale samenwerking, visievorming en praktijkontwikkeling stimuleren.

Helpdesk lokale netwerken 

Dēmos biedt eerstelijnsondersteuning aan nieuwe en bestaande lokale netwerken via mail en telefoon. Mail je vraag door naar lokalenetwerken [at] demos.be. Je krijgt snel een antwoord van Inge, Sarah of Ben. Wij gaan met jou op zoek naar naar een goede oplossing.

In dit document geven we antwoorden op vragen die we heel vaak krijgen. Maar aarzel niet op ons te contacteren.

Begeleiding bij de opstart van een lokaal netwerk

 • Voor wie? Gemeenten, OCMW's en sociale organisaties die samen overwegen een afsprakennota in te dienen om een lokaal netwerk op te starten.
 • Inhoud? Dēmos schets een ruimer kader over netwerkvorming en lokale besturen. We lichten de regelgeving omtrent de lokale netwerken grondig toe: waaraan moet je voldoen om een lokaal netwerk op te richten? En wat is de bedoeling? We bekijken samen aandachtspunten bij de opstart en enkele goede voorbeelden uit de praktijk. 
 • Duur? Deze begeleiding duurt 1,5u à 2u.
 • Prijs? De begeleiding gebeurt gratis. Dēmos rekent enkel verplaatsingskosten aan.  

Ondersteuning in het najaar van 2020, aangepast aan de omstandigheden en maatregelen omtrent COVID 19:

Voor de eerstvolgende indiendatum voor nieuwe lokale netwerken van 1 oktober 2020, concentreren we ons op ondersteuning vanop afstand.  Via videoconferencing kunnen we blijven begeleiden en ondersteunen. We voorzien voorlopig 2 online info-sessies met veel ruimte voor vraag en antwoord:

 • Sessie 1: vrijdag 28 augustus '20 van 14u - 16u
 • Sessie 2: vrijdag 4 september '20 van 10u - 12u

Schrijf je hier in en we sturen je dan een mail met praktische afspraken.

 

Begeleiding op maat en ter plaatse

Dēmos coacht lokale netwerken vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede. We stappen dus letterlijk af in de gemeenten die ons hierover contacteren. Tussendoor staat Dēmos ter beschikking voor feedback via telefoon en/of via mail.

 • Voor wie? Begeleiding op maat is er voor lokale netwerken die zich inhoudelijk of procesmatig verder willen ontwikkelen. Inhoudelijk ontwikkelen kan betekenen: nieuwe acties ontwikkelen, inventariseren van de sociale kaart, nadenken over goede financiële kortingssystemen… Procesmatig werken kan betrekking hebben op de dynamiek in het netwerk, het helder maken van rollen of het aanmoedigen van gedeeld engagement. Ook gemeenten of clusters van gemeenten die overwegen een afsprakennota in te dienen om een lokaal netwerk op te starten en daarbij een begeleiding op maat wensen, kunnen dit aanvragen bij Dēmos.
 • Inhoud? De inhoud van de begeleiding krijgt vorm in een kennismakend gesprek met de aanvrager. In de voorbereiding maken we afspraken over de inhoud, structuur, opbouw, methodieken, genodigden van de bijeenkomst(en)...
 • Duur? Een begeleiding bestaat uit één of meerdere dagdelen. In een dagdeel zijn inbegrepen: voorbereiding + verplaatsing + 3u begeleiding. 
 • Prijs? De prijs per dagdeel bedraagt 250 euro + verplaatsingskosten.