SAVE THE DATE – INSPIRATIENAMIDDAG #Kunstinvelehanden

item_left

item_right

SAVE THE DATE – INSPIRATIENAMIDDAG #Kunstinvelehanden

Studiedag
Fri - 08/06/2018 -
13:00 to 17:00

Pour la version francophone, cliquez ici.

Op vrijdag 8 juni 2018 organiseren Dēmos, Lasso en de Brusselse gemeenschapscentra de tweetalige inspiratienamiddag #Kunstinvelehanden / #Artportépartous in de Beursschouwburg in Brussel. Naar aanleiding van het participatieve kunstenfestival Enter BXL dat doorgaat van 26 tot en met 29 april 2018, gaan we dieper in op diverse participatieve formats in de kunsten. We voeden zo het debat over stedelijkheid, diversiteit en participatie binnen het kunstenveld en de betekenis die participatieve kunstpraktijken hebben voor verwante sectoren.

Burgerparticipatie is nodig, ook in de kunsten. In de zoektocht naar een betere afstemming op de diverse (stedelijke) maatschappelijke realiteit benadert een kunst- of cultuurcentrum burgers vandaag niet meer alleen als publiek. Buurtbewoners creëren samen met kunstenaars, jongeren organiseren hun eigen festival en mondjesmaat wordt hier en daar zelfs de programmatie uit handen gegeven.

Tijdens #Kunstinvelehanden / #Artportépartous thematiseren we niet de waarom-vraag van kunstparticipatie maar gaan we in op concrete ervaringen en vragen rond participatief creëren, programmeren en organiseren: Welke randvoorwaarden zijn nodig voor een kwalitatief participatief creatieproces? Hoe kan artistieke programmatie meer legitimiteit krijgen vanuit de betekenis die diverse burgers eraan geven? Hoe creëer je een presentatiecontext waarin divers talent en participatieve kunstpraktijken meer vanzelfsprekend een plaats krijgen? Wat gebeurt er als de kunstprofessional zijn mandaat met diverse betrokkenen moet onderhandelen?

Het programma en de mogelijkheid tot inschrijven worden gelanceerd op 1 april 2018. Wil je er graag bij zijn, schrijf deze dag dan alvast in je agenda!

Praktisch

Wat: Tweetalige inspiratienamiddag over participatief creëren, programmeren en organiseren in de kunsten
Voor wie? Professionals uit het kunstenveld en diverse sectoren met affiniteit voor de kunsten (lokaal cultuurbeleid, erfgoed, welzijn, onderwijs, integratie, armoedebestrijding,…), kunstenaars en studenten uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië
Datum: vrijdag 8 juni 2018
Start-stop: 13.30 uur - 17.00 uur
Waar: Beursschouwburg
Adres: Rue A. Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel (bereikbaarheid)
Deelnemen: Inschrijven kan vanaf 1 april 2018
Meer info? Neem contact op met An Van den Bergh (an.vandenbergh [at] demos.be)  

Programma

12.45 uur - Onthaal

13.00 uur - Kick-off met participatieve pep-aerobics ceremonie

13.30 uur - Gezamenlijk openingswoord door Minister Sven Gatz en Minister Pascal Smet

14.00 uur - Diverse keuzeateliers met ondermeer:

  • Salongesprekken met diverse kunstenaars die participatief creëren
  • Wandeling door de Begijnhofwijk met Bie Vancraeynest, festivalcoördinator ENTER festival
  • Interactieve kijk op participatief programmeren, begeleid door Sarah Avci (Palhik Mana vzw) 
  • Workshop BabbelArt - een speelse gespreksmethode voor leerkrachten, jeugd- en cultuurwerkers om met tieners in gesprek te gaan over kunst en cultuur en hun eigen kunstenfestival te ontwerpen (Lasso vzw)
  • Ideeënplatform rond 10 concrete Brusselse cases die inzetten op de centrale vraag: Hoe leg je kunst in vele handen?

17.00 uur - Artistieke afsluiter en receptie

Oproep

Dēmos is voor deze inspiratienamiddag nog op zoek naar projecten die inzetten op participatief programmeren. Het gaat om projecten waarbij burgers, al dan niet samen met cultuurprofessionals, een deel of de gehele programmatie van een cultuur- of gemeenschapscentrum, kunstenhuis of kunstenfestival op zich nemen. Zowel prille of eenmalige experimenten als projecten die al enige ervaring hebben opgebouwd, zijn welkom! Meer info vind je hier.