Warning message

Submissions for this form are closed.

Inspiratienamiddag #Kunstinvelehanden - 8 juni 2018

item_left

item_right

Inspiratienamiddag #Kunstinvelehanden - 8 juni 2018

Studiedag
Fri - 08/06/2018 - 12:30 to 18:00

INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN - VOLZET 
Pour la version francophone, cliquez ici - 
inscriptions fermées

Op vrijdag 8 juni 2018 organiseren Dēmos, Lasso en de Brusselse gemeenschapscentra de tweetalige inspiratienamiddag #Kunstinvelehanden / #Artportépartous in de Beursschouwburg in Brussel. Naar aanleiding van het participatieve kunstenfestival ENTER BXL dat doorging van 26 tot en met 29 april 2018, gaan we dieper in op diverse participatieve formats in de kunsten. We voeden zo het debat over stedelijkheid, diversiteit en participatie binnen het kunstenveld en de betekenis die participatieve kunstpraktijken hebben voor verwante sectoren.

Burgerparticipatie is nodig, ook in de kunsten. In de zoektocht naar een betere afstemming op de diverse (stedelijke) maatschappelijke realiteit benadert een kunst- of cultuurcentrum burgers vandaag niet meer alleen als publiek. Buurtbewoners creëren samen met kunstenaars, jongeren organiseren hun eigen festival en mondjesmaat wordt hier en daar zelfs de programmatie uit handen gegeven.

Tijdens #Kunstinvelehanden / #Artportépartous thematiseren we niet de waarom-vraag van kunstparticipatie maar gaan we in op concrete ervaringen en vragen rond participatief creëren, programmeren en organiseren.

Praktisch

Wat: Tweetalige inspiratienamiddag over participatief creëren, programmeren en organiseren in de kunsten
Voor wie? Professionals uit het kunstenveld en diverse sectoren met affiniteit voor de kunsten (lokaal cultuurbeleid, erfgoed, welzijn, onderwijs, integratie, armoedebestrijding,…), kunstenaars en studenten uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië
Datum: vrijdag 8 juni 2018
Start-stop: 12.30 uur - 17.00 uur
Waar: Beursschouwburg
Adres: Rue A. Ortsstraat 20-28, 1000 Brussel (bereikbaarheid)
Deelnemen: Dit evenement is volzet! (Inschrijven kon tot en met 1 juni 2018.)
Kostprijs: 20 euro / 5 euro kortingstarief voor deelnemers die niet in loondienst zijn (studenten/kunstenaars/werkzoekenden)
Meer info? Neem contact op met An Van den Bergh (an.vandenbergh [at] demos.be)  of 0474 64 98 03

Programma

12.30 uur - Onthaal

12.45 uur - Kick-off met participatieve pep-aerobics ceremonie door Professeure Posterieure

13.15 uur - Gezamenlijk openingswoord door Minister Sven Gatz en Minister Pascal Smet en terugblik op ENTER Festival BXL

14.00 uur - Ideeënplatform vanuit concrete cases die inzetten op de centrale vraag: Hoe leg je kunst in vele handen? Schuif aan bij een discussietafel en breng gerust je eigen agenda mee. Volgende thema's komen aan bod, telkens ingeleid door enkele tafelgasten (worden nog aangevuld):

 • Hoe spreid je participatieve kunstpraktijken en vers talent?
  In de zoektocht naar een betere afstemming op de diverse (stedelijke) maatschappelijke realiteit zetten meer en meer kunstenaars, kunsten- en cultuurcentra vandaag in op participatie en eigenaarschap van burgers. Er wordt al veel gecreëerd met burgers en vooral in de stedelijke context ontstaan broedplaatsen voor vers talent. Het schoentje knelt nog bij de spreiding van de producties die hieruit voortkomen. Zowel producenten als presentatieplekken worden hierin uitgedaagd. Hoe overbrug je praktisch-organisatorische aspecten als je een participatieve productie op tournee wil laten gaan? Hoe trek je publiek aan voor beginnende of niet-professionele kunstenaars? Hoe creëer je een presentatiecontext waarin vers talent en participatieve kunstpraktijken meer vanzelfsprekend een plaats krijgen en diverse stijlen en narratieven naast elkaar worden getoond?
  Tafelgasten: Karolina Spaic (ZID theater Amsterdam), Annelien Vandamme (H30 Mechelen), Chris Rotsaert (Manoeuvre Gent)
   
 • Hoe rekruteer je burgers voor participatieve projecten? (VOLZET)
  Een straf participatief kunstproject staat of valt met de betrokkenheid van burgers die zelf niet professioneel met kunst bezig zijn. De kunst is om hen te vinden en betrokken te houden op het project. Hoe doe je dat als je niet kan of wil werken met een al op voorhand samengestelde groep? Hoe krijg je een fijne mix van mensen? En wie neemt deze taak op zich?
  Tafelgasten: Karlien Torfs (theatermaker), Norma Prendergast (fotografe), Hilde Mees (GC Kontakt), Maud Girault & Aurélia Pfend (Centre Vidéo Bruxelles - Les Ateliers Urbains)
   
 • Hoe leg je programmatie in vele handen? (VOLZET)
  Het uitgangspunt van deze tafel is dat artistieke programmatie op een andere manier legitimiteit krijgt door de betekenis die diverse burgers eraan geven. We gaan in gesprek met mensen die al ervaring hebben met participatief programmeren of die hier mee van start willen gaan. Hoe gaat dit concreet in zijn werk? Hoe creëer je een safe space om dialoog over de relevantie van kunst op te zetten vanuit diverse culturele referentiekaders? Welke methodische ondersteuning kan je bieden aan burgers zonder te gaan betuttelen? Wat zijn de grenzen van participatief programmeren?
  Tafelgasten: Ewout D'Hoore (bewonerscoach ENTER Festival BXL), Nora Mahammed (Globe Aroma), Annouk Brebels en Louis Verlinde (Mooss), Lies Van Overschee (GC De Platoo), Jan Wallyn (Zinnema)
   
 • Hoe definieer je de kwaliteit van een participatieve creatie?
  Aan deze tafel gaan we het niet hebben over des goûts et des couleurs maar zoeken we naar houvast om de kwaliteit van het totaalproces achter een participatieve creatie in te schatten en te bewaken.  We benaderen de vraag zowel vanuit het perspectief van een opdrachtgever of coproducent als vanuit de maker zelf. Waar let je op als je een participatieve kunstpraktijk wil opzetten? Welke toetsstenen houd je daarbij in het achterhoofd? Wat is op productioneel vlak een kwaliteitsvolle omkadering? Wanneer kan je zeggen dat de creatie geslaagd is?
  Tafelgasten: Ciska Vandendriessche (Cultuurfunctionaris Sint-Pieters-Woluwe), Jovial Mbenga (theatermaker), Nadège Albaret (Service général de l’Inspection pour la culture, Fédération Wallonie-Bruxelles)
   
 • Hoe kan je verwachtingen rond participatie afstemmen?
  Bij participatieve kunstpraktijken zijn doorgaans meerdere partners betrokken: kunstenaars, burgers, kunstinstellingen en maatschappelijke organisaties. De agenda van deze partners is niet altijd dezelfde en hangt af van de visie en ingesteldheid van de mensen die erbij betrokken zijn. De ervaring leert dat het succes van een participatief project sterk afhankelijk is van de mate waarin verwachtingen op voorhand goed zijn afgestemd op elkaar. Hoe krijg je een goed zicht op de betekenis die de verschillende betrokkenen aan het project geven en de impact die ze ermee willen realiseren? Hoe bepaal je ieders rol? Hoe kan je de draagkracht en de haalbaarheid van het partnerschap vooraf inschatten en bijsturen indien nodig?
  Tafelgasten: Ann Vandevyvere (Diensthoofd Brussel Participatie), Anne De Loof (De Batterie), Hans Dewitte (kleinVerhaal) & Luk Nys (Madam Fortuna)

15.45 uur - Diverse keuzeateliers met ondermeer:

 1. Salongesprekken met diverse kunstenaars die participatief creëren: Maud Girault & Aurélia Pfend (Centre Vidéo Bruxelles - Les Ateliers Urbains), Karolina Spaic (directeur ZID Theater Amsterdam en curator van ExploreZ Festival), Sara Dandois (Rooftoptiger) en de artists in residence van ENTER Festival BXL: theatermaker Karlien Torfs ontwerpt cosmetica op basis van witloof in Haren, theatermaker Jovial Mbenga blikt met PARK BELLE VEDERE nostalgisch terug op de vroegere massaspektakels in Sint-Pieters-Woluwe, de Gentse kunstenplek Manoeuvre (Chris Rotsaert & Veerle Michiels) zet patronen van allerhande inwoners in beton en combineert ze tot één communaal werk in de publieke ruimte van Laken en beeldend kunstenaar Kito Sino maakt samen met de inwoners van de Begijnhofwijk in centrum Brussel verschillende sculpturen met boeken.
 2. Wandeling door de Begijnhofwijk met Bie Vancraeynest, festivalcoördinator ENTER festival. Hoe organiseer je een participatief kunstenfestival? (VOLZET)
 3. Interactieve kijk op participatief programmeren, begeleid door Sarah Avci (Palhik Mana vzw). We gaan dieper in op persoonlijke ervaringen uit projecten die burgers betrekken bij de artistieke programmatie. Deel jouw verhaal of kom luisteren naar dat van anderen!
 4. Workshop BabbelArt - een speelse gespreksmethode voor leerkrachten, jeugd- en cultuurwerkers om met tieners in gesprek te gaan over kunst en cultuur en hun eigen kunstenfestival te ontwerpen. Begeleid door Lasso vzw. (maximum 25 personen)

17.00 uur - Artistieke afsluiter met Harense Helden en receptie

Voor een herinnering of updates kan je ook op de hoogte blijven met dit Facebook-evenement.

Oproep

Dēmos is voor deze inspiratienamiddag nog op zoek naar projecten die inzetten op participatief programmeren. Het gaat om projecten waarbij burgers, al dan niet samen met cultuurprofessionals, een deel of de gehele programmatie van een cultuur- of gemeenschapscentrum, kunstenhuis of kunstenfestival op zich nemen. Zowel prille of eenmalige experimenten als projecten die al enige ervaring hebben opgebouwd, zijn welkom! Meer info vind je hier.

inschrijven