Warning message

Submissions for this form are closed.

Verdiepingstraject 'Cultuur en nabijheid'

item_left

item_right

Verdiepingstraject 'Cultuur en nabijheid'

Vormingstraject
Tue - 16/10/2018 - 09:30 to Tue - 29/01/2019 - 16:30

In 2018 organiseert Demos voor de tweede maal het verdiepingstraject 'Cultuur en nabijheid' over het lokaal cultuurbeleid in de netwerkgemeente. We starten op dinsdag 16 oktober. Je kan vanaf nu tot en met 8 oktober inschrijven. De inschrijvingen zijn momenteel afgesloten.

De bevraging Cultuurcontentement, over lokaal cultuurbeleid, geeft twee duidelijke adviezen aan toekomstige beleidsmakers: durven experimenteren en inzetten op wat groeit van onderuit. In het verdiepingstraject 'Cultuur en nabijheid' onderzoekt Demos samen met lokale actoren hoe de leefwereld en betrokkenheid van diverse burgers inspiratie en veerkracht kan geven aan het lokaal cultuurbeleid.

Wat kan je verwachten van dit verdiepingstraject? 

Je krijgt in de eerste drie sessies een kader, praktijkvoorbeelden en ruimte voor reflectie, uitwisseling en discussie. Dat maken we mogelijk door gastsprekers uit de praktijk en het beleid uit te nodigen. We onderzoeken samen met jullie hoe innoverende praktijken de spelregels van het lokaal cultuurbeleid veranderen. Tegelijk kruipen we in de hoofden van lokale koplopers die een vernieuwende kijk hebben op een lokaal en sociaal cultuurbeleid. In een laatste bijeenkomst gaan de deelnemers zelf aan het werk vanuit een waarderende en toekomstgerichte blik op de eigen lokale context.

Je kan luisteren naar de ervaringen van de deelnemers uit de vorige editie: Radio Onderstroom, een radioproject van kleinVerhaal en de bibliotheek van Oostende, was aanwezig op de laatste bijeenkomst van ons vorig verdiepingstraject en sprak met de deelnemers. Beluister hier de podcast met getuigenissen.

Praktisch:

Voor wie: Dit verdiepingstraject is op maat van cultuurfunctionarissen van steden en gemeenten die het lokaal cultuurbeleid uittekenen. Ook medewerkers van het cultuurcentrum, trekkers van lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede, een sociale dienst, een sociaal huis, een integratiedienst of een OCMW,... die wakker liggen van een lokaal en nabij cultuurbeleid zijn welkom, maar je neemt best op voorhand contact op met ons om de verwachtingen af te stemmen.

Wanneer: 16 oktober 2018 (Kaaitheater, Brussel), 20 november 2018 (Kaaitheater, Brussel), 4 december 2018 (locatiebezoek), 29 januari 2019 (Kwadraet, Gent).

Start-stop: 09.30 uur – 16.30 uur
Kostprijs: 280 euro, broodjeslunch inbegrepen
Aantal deelnemers: minimum 8 – maximum 15
Organisatie: Demos vzw
Begeleiding: Inge Van de Walle & An Van den Bergh (en diverse gastsprekers)
Info en toelichting: inge.vandewalle [at] demos.be (subject: verdiepingstraject%20cultuur%20en%20nabijheid) (Inge Van de Walle)
Inschrijven: dit traject is volzet, je kan niet meer inschrijven.

Programma:

Dinsdag 16 oktober 2018 – De waarde van lokaal cultuurbeleid in nabijheid

We starten het verdiepingstraject met een grondige uitdieping van onze visie op lokaal cultuurbeleid, waarin nabijheid centraal staat. We gaan op zoek naar de waarde van cultuurpraktijken die vertrekken vanuit dynamieken in de lokale gemeenschap en zo het lokaal cultuurbeleid richting geven. Wijkgericht, participatief en vraaggestuurd werken staan hierbij centraal. Deelnemers brengen hun eigen lokaal cultuurbeleid in kaart en gaan op zoek naar nieuwe verbindingen en mogelijkheden.

Dinsdag 20 november 2018 – Randvoorwaarden voor lokaal cultuurbeleid in nabijheid

In een tweede bijeenkomst focussen we op de randvoorwaarden voor een lokaal cultuurbeleid in nabijheid. Boeiende praktijken over gedeeld ruimtegebruik, cultuurbemiddelaars en andere brugfiguren, cocreatie, een nieuwe invulling van het cultureel centrum en de bibliotheek passeren de revue. Evengoed bekijken we concrete beleidsinstrumenten die je kan inzetten om een lokaal cultuurbeleid voor iedereen te realiseren. We denken hierbij aan samenwerken met andere diensten in netwerken, ondersteunen van en samenwerken met burgeriniatieven, de zoektocht naar andere en aangepaste (subsidie)reglementen, (subsidie)overeenkomsten… Maar ook aan vernieuwde en diversere taakomschrijvingen, functieprofielen en de organisatie van de eigen diensten.

Dinsdag 4 december 2018 – Praktijkbezoek lokaal cultuurbeleid

In een derde bijeenkomst trekken we er op uit. Lokaal cultuurbeleid vindt plaats in een maatschappelijke context, die voortdurend verandert en burgers en beleidsmakers uitdaagt, verdeelt en verbindt. Via een locatiebezoek tonen we hoe verschillende cultuurpraktijken hiermee inclusief en participatief aan de slag gaan. Door de bril van nabijheid zoomen we in op vernieuwde insteken, bijvoorbeeld op het vlak van erfgoed, amateurkunsten, ruimtelijke innovatieprojecten…

Dinsdag 29 januari 2019 – Cases lokaal cultuurbeleid in nabijheid

In een vierde en laatste bijeenkomst zetten we het geschetste kader om naar de eigen praktijk. Aan de hand van lokale cases van de deelnemers zoeken we naar het aanwezige potentieel en werken we toekomstgericht aan concrete scenario’s voor de eigen lokale context. De deelnemers voorzien best wat tijd tussen de vorige bijeenkomst en de laatste sessie om hun case voor te bereiden. Aan het einde van dit traject ga je naar huis met een stevig theoretisch kader, inspirerende praktijkvoorbeelden, boeiende netwerkcontacten en concrete ideeën om het lokaal cultuurbeleid in je eigen stad of gemeente zuurstof te geven.

inschrijven