Podcast Verdiepingstraject cultuur en nabijheid

item_left

item_right

Podcast Verdiepingstraject cultuur en nabijheid

an

In het werkjaar 2017-2018 organiseerde Demos het verdiepingstraject 'Cultuur en nabijheid' over het lokale cultuurbeleid in de netwerkgemeente. Met dit traject inspireerden we 16 cultuurfunctionarissen om lokale cultuurpraktijken sterker te oriënteren op de leefwereld en betrokkenheid van diverse burgers in hun stad of gemeente.

We startten het traject met een toelichting van ons visiekader waarbij het recht op cultuur en de waarde van cultuur de bakens zijn, gelijke participatiekansen de focus en een leefwereldgericht netwerk het speelveld voor het lokaal cultuurbeleid.

In elke sessie nodigden we sprekers uit de praktijk uit (schrijfster Jamila Channouf, cultuurfunctionaris Gert Philippeth, documentairemaakster Polyxeni Roumeliotis, stadsontwikkelaar Sara De Greve, cultuurfunctionaris Lieve Petit) en maakten we ruimte voor reflectie, uitwisseling en discussie. Tot slot gingen de deelnemers aan de slag met een eigen casus vanuit een waarderende en toekomstgerichte blik op de eigen lokale context. Deze werden onderling voorgesteld en besproken in het bijzijn van Gents cultuurfunctionaris Stef Bossuyt als extern jurylid.

Interesse om deel te nemen aan de tweede reeks van ons verdiepingstraject? Op dinsdag 16 oktober gaan we opnieuw van start. Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven vind je hier.

Radio Onderstroom, een radioproject van kleinVerhaal en de bibliotheek van Oostende, was aanwezig op de laatste bijeenkomst van ons verdiepingstraject en sprak met de deelnemers over hun ervaringen. Beluister hieronder de podcast met getuigenissen van deelnemers.