Warning message

Submissions for this form are closed.

Verdiepingstraject 'Cultuur en nabijheid' (2020)

item_left

item_right

Verdiepingstraject 'Cultuur en nabijheid' (2020)

Vormingstraject
Thu - 13/02/2020 - 09:30 to Thu - 23/04/2020 - 16:30

In 2020 heb je opnieuw de kans om deel te nemen aan het verdiepingstraject 'Cultuur en nabijheid'! Demos organiseert dit traject in samenwerking met OP/TIL, het steunpunt voor bovenlokale cultuur. Met dit traject kan je het lokaal cultuurbeleid in jouw netwerkgemeente innoveren. We starten op donderdag 13 februari 2020. Je kan je tot en met 7 februari inschrijven.

UPDATE - 28 januari: Inschrijven is helaas niet meer mogelijk.

(Lees verder onder de afbeelding.)

Beeld: Demos vzw

Wat kan je verwachten van dit verdiepingstraject? 

Je krijgt in de eerste drie sessies een kader, praktijkvoorbeelden en ruimte voor reflectie, uitwisseling en discussie. Dat maken we mogelijk met gastsprekers uit de praktijk en het beleid. We onderzoeken samen met jullie hoe innoverende praktijken de spelregels van het lokaal cultuurbeleid veranderen.

Tegelijk kruipen we in de hoofden van lokale koplopers die een vernieuwende kijk hebben op een lokaal en sociaal cultuurbeleid. De vierde en laatste bijeenkomst is een sessie op maat. De deelnemers met veel raakvlakken en gelijkaardige vragen gaan dan samen aan de slag met ondersteuning van een externe expert. (Datum is te bepalen door de deelnemers).

Aan het einde van dit traject ga je naar huis met een stevig theoretisch kader, inspirerende praktijkvoorbeelden, boeiende netwerkcontacten en concrete ideeën om het lokaal cultuurbeleid in je eigen stad of gemeente zuurstof te geven.

Je kan luisteren naar de ervaringen van deelnemers uit de vorige editie: Radio Onderstroom, een radioproject van kleinVerhaal en de bibliotheek van Oostende, was aanwezig op de laatste bijeenkomst van ons vorig verdiepingstraject en sprak met de deelnemers. Beluister hier de podcast met hun getuigenissen.

Praktisch:

Voor wie: Dit verdiepingstraject is op maat van cultuurfunctionarissen van steden en gemeenten die het lokaal cultuurbeleid uittekenen. Ook medewerkers van het cultuurcentrum, trekkers van lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede, een sociale dienst, een sociaal huis, een integratiedienst of een OCMW,... die wakker liggen van een lokaal en nabij cultuurbeleid zijn welkom, maar je neemt best op voorhand contact op met ons om de verwachtingen af te stemmen.

Wanneer:  donderdag 13 februari (Kaaitheater, Brussel), donderdag 12 maart (Brussel), donderdag 23 april (locatiebezoek) en nog één extra datum na maart 2020 in overleg met andere deelnemers.

Start-stop: 09.30 uur – 16.30 uur
Kostprijs: 280 euro, broodjeslunch inbegrepen
Aantal deelnemers: minimum 8 – maximum 15
Organisatie: Demos vzw & OP/TIL
Begeleiding: Inge Van de Walle (Demos), An Van den Bergh (Demos), Sylvia Matthys (OP/TIL) (en diverse gastsprekers)
Info en toelichting: inge.vandewalle [at] demos.be (subject: verdiepingstraject%20cultuur%20en%20nabijheid%202020) (Inge Van de Walle)
Inschrijven: Tot en met vrijdag 7 februari 2020. We vragen geïnteresseerden om zich via het formulier hieronder kandidaat te stellen om het vormingstraject te volgen. Samen proberen we een goede match te maken tussen ons aanbod en jouw vormingsnoden. Na een bevestiging van jouw inschrijving door Demos is annuleren niet mogelijk. Als je niet aanwezig kan zijn, mag je iemand anders in jouw plaats laten deelnemen. We weten dit graag vooraf, dus je mag hierover een mailtje sturen.

Voor bescherming van alle aanwezigen: We houden rekening met de richtlijnen zoals beschreven in de 'Coronagids voor sociaal-cultureel volwassenenwerk en amateurkunsten' om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan. Daarom bewaren wij naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer van de deelnemers minstens 30 dagen om contact tracing mogelijk te maken. We vragen ook aan de deelnemers om ons op de hoogte brengen als ze binnen 14 dagen na onze activiteit ziek zouden worden.

Programma:

Donderdag 13 februari 2020 – De waarde van lokaal cultuurbeleid in nabijheid

We starten het verdiepingstraject met een grondige uitdieping van onze visie op lokaal cultuurbeleid, waarin nabijheid centraal staat. We zoeken de waarde van cultuurpraktijken die vertrekken vanuit dynamieken in de lokale gemeenschap en zo het lokaal cultuurbeleid richting geven. Wijkgericht, participatief en vraaggestuurd werken staan hierbij centraal. Deelnemers brengen hun eigen lokaal cultuurbeleid in kaart en gaan op zoek naar nieuwe verbindingen en mogelijkheden.

Donderdag 12 maart 2020 – Randvoorwaarden voor lokaal cultuurbeleid in nabijheid

In een tweede bijeenkomst focussen we op de randvoorwaarden voor een lokaal cultuurbeleid in nabijheid. Boeiende praktijken over gedeeld ruimtegebruik, cultuurbemiddelaars en andere brugfiguren, cocreatie, een nieuwe invulling van het cultureel centrum en de bibliotheek,... passeren de revue. Evengoed bekijken we concrete beleidsinstrumenten die je kan inzetten om een lokaal cultuurbeleid voor iedereen te realiseren. We denken hierbij aan samenwerken met andere diensten in netwerken, ondersteunen van en samenwerken met burgerinitiatieven, de zoektocht naar andere en aangepaste (subsidie)reglementen, (subsidie)overeenkomsten… Maar ook aan vernieuwde en diversere taakomschrijvingen, functieprofielen en de organisatie van de eigen diensten.

Donderdag 23 april 2020 – Praktijkbezoek lokaal cultuurbeleid

In een derde bijeenkomst trekken we eropuit! Lokaal cultuurbeleid vindt plaats in een maatschappelijke context, die voortdurend verandert en burgers en beleidsmakers uitdaagt, verdeelt en verbindt. Via een locatiebezoek tonen we hoe verschillende cultuurpraktijken hiermee inclusief en participatief aan de slag gaan. Door de bril van nabijheid zoomen we in op vernieuwende insteken, bijvoorbeeld op het vlak van erfgoed, amateurkunsten, ruimtelijke innovatieprojecten…

De vierde en laatste bijeenkomst is een sessie op maat. De deelnemers met veel raakvlakken en gelijkaardige vragen gaan samen aan de slag met ondersteuning van een externe expert. Datum hier van is te bepalen door de deelnemers.

inschrijven