1 mei: verantwoordingsnota afsprakennota 2019

item_left

item_right

1 mei: verantwoordingsnota afsprakennota 2019

inge

Beeld: Patrick Fore on Unsplash

Voor 1 mei 2020 moet de verantwoordingsnota voor 2019 voor de afsprakennota vrijetijdsparticipatie worden ingediend bij de administratie van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, concreet bij de Afdeling Subsidiëren en Erkennen. De administratie zal nagaan of een verkregen subsidie correct is gebruikt. Voor de verantwoording van de subsidies 2019 gebruik je het document dat het Departement hiervoor ter beschikking stelt. Heb je vragen over de verantwoordingsnota? Heb je naar aanleiding van de verantwoordingsnota graag een coachingsgesprek met ons? Mail je vraag dan naar lokalenetwerken [at] demos.be