16 nieuwe projecten ondersteunen ontmoeting en samenwerking in het jeugdwerk

item_left

foto_c_jesvzw

item_right

16 nieuwe projecten ondersteunen ontmoeting en samenwerking in het jeugdwerk

Kris

De Vlaamse minister van Jeugd besliste om zestien projecten rond diversiteit in het jeugdwerk in Vlaanderen en Brussel te subsidiëren voor een bedrag van in totaal 1.001.690 euro. De minister kiest met deze projectoproep Sociale Integratie om een belangrijke impuls te geven aan het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk. De geselecteerde projecten brengen kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact met verschillende organisaties en verenigingen in het brede jeugdwerk.

foto_c_jesvzw

Diversiteit is al geruime tijd een belangrijk aandachtspunt in het jeugdwerk. Zo schreef de Vlaamse jeugdwerksector in samenwerking met De Ambrassade en Demos de Visienota diversiteit in/en het jeugdwerk. Zowel met het burgerkabinet 'Geef mee kleur aan jeugd' als in gesprek met jeugdwerkers tijdens de rondetafel 'diversiteit in/en het jeugdwerk', toonde de minister zijn engagement en interesse voor het thema. Dat mondde uit in het masterplan, dat De Ambrassade, de Vereniging Vlaamse Jeugddiensten, de jeugdwerksector en de minister in februari 2018 onderschreven.

De visienota van de jeugdwerksector plaatst twee grote beleidsdoelstellingen voorop: (1) zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans geven op een aanbod in het jeugdwerk en (2) in dat jeugdwerk ontmoeting en interactie realiseren tussen kinderen en jongeren die elkaar anders niet of nauwelijks ontmoeten. 

Met deze projectoproep ondersteunt de minister 16 organisaties die expliciet inzetten op die tweede beleidsdoelstelling. De invulling gaat breed. Van een speelpleinwerking die zich aanpast zodat ook jongeren met een handicap kunnen deelnemen, een welzijnsorganisatie die samenwerkt met jeugdverenigingen zodat jonge vluchtelingen het vrijetijdsaanbod leren kennen, of een jeugdbeweging en een zelforganisatie van jongeren met een migratieachtergrond die van elkaar leren. De bedoeling is om de samenwerking tussen de verschillende spelers in het veld te versterken.