Art.is.t.Care, een project tussen kunst en zorg

item_left

item_right

Art.is.t.Care, een project tussen kunst en zorg

Ann

Art.is.t.Care verbindt de wereld van kunst en zorg binnen de muren van het woonzorgcentrum. Voor dit project slaan verschillende Vlaams erkende Brusselse woonzorgcentra een duurzame brug naar de kunstensector en onderwijs. Samen met onder meer het Brussels Kunstenoverleg, P.A.R.T.S., Luca School of Arts, Home-Info, Zorgnet-Icuro en ECD broes onderzoeken Vlaams ministers Dalle en Crevits wat kunst en woonzorg voor elkaar kunnen betekenen. Samen delen ze de ambitie om bij te dragen aan een positieve beeldvorming over ouderen en woonzorgcentra en willen ze de katalyserende en essentiële rol van kunst in de samenleving erkennen.

Hybridiseren van de contexten en praktijken

Het woonzorgcentrum is bij uitstek een woon- en leefplek voor ouderen, waar niet alleen zorg wordt verleend maar waar aandacht en ruimte moet zijn voor alle aspecten die bijdragen tot de kwaliteit van leven en zingeving. Dat er in dit streven ook plaats is voor kunst, creatie en verbeelding zou vanzelfsprekend moeten zijn.

Heel wat woonzorgcentra kampen met een gesloten, klinisch imago dat door de coronacrisis nog werd versterkt. Meer dan ooit geraakten bewoners afgesloten van de buitenwereld. Maar net in deze crisis lagen ook kansen in de toenadering met de kunstwereld: woonzorg-campussen werden (meestal in de buitenruimte) locaties voor culturele evenementen en artistieke interventies. Artiesten die niet meer konden optreden in cultuurhuizen vonden een publiek bij bewoners die het woonzorgcentrum niet konden of mochten verlaten.

Tegelijk kwamen ook de signalen van toegenomen leegstand in de Brusselse woonzorgcentra enerzijds, en de vraag naar (betaalbare) atelierruimte voor (beginnende) kunstenaars anderzijds. Het uitgangspunt klonk eenvoudig: gebruik leegstaande kamers in de woonzorgcentra als atelierruimte voor kunstenaars op zoek naar ruimte voor hun artistiek project.  Het project draait niet uitsluitend om ruimte, maar des te meer om mensen. Door het openzetten van de deuren krijgt de kunstenaar toegang tot de wereld van bewoners, medewerkers, familieleden en vrijwilligers in en rondom het woonzorgcentrum. 

Met het Art.is.t.Care project kan en wil het woonzorgcentrum een plaats zijn voor de interactie tussen de kunstenaars, de bewoners en iedereen die er bij betrokken is. De kunstenaars dragen bij tot zingeving en kwaliteit van het dagelijkse leven, op maat van en met respect voor ieders kwetsbaarheden. De kunstenaars maken radicaal deel uit van de leefgemeenschap die het woonzorgcentrum is en streven samen met de directie en het bestuur van het centrum naar een ‘permanente tijdelijkheid’ van kunstcreatie in een woon- en zorgcontext.  Het woonzorgcentrum wordt een tijdelijke werkplek voor kunstenaars die elkaar kunnen opvolgen in een langdurig partnerschap met de kunst- en onderwijssector. Het project onderzoekt op actieve manier de meerwaarde van deze intersectorale samenwerkingen en de brede mogelijkheden over taal, genres en kunstvormen heen.

Ambities voor de toekomst en de samenleving

Het project start in Vlaamse erkende woonzorgcentra in Brussel, maar heeft de ambitie om ook in Vlaanderen en in het volledige Brusselse Gewest te worden ontplooid.

De partners ambiëren ook een lerend samenwerkingsverband, de Art.is.care praktijk wordt verrijkt met ervaringen van andere kunst-in-(woon)zorgcentra-projecten. De verschillende sectoren nemen actief deel aan een stuurgroep (kunst, onderwijs, woonzorg en beleid). Deze stuurgroep wil vanuit een gemeenschappelijk belang, bijdragen tot een positieve beeldvorming over kunst en woonzorgcentra. Deze sectoren delen een gemeenschappelijke passie en ervaring, informatie en kennis.

Save the date

Op maandag 12 juni 2023 nodigen Vlaams ministers Benjamin Dalle en Hilde Crevits u uit op een inspirerend infomoment over samenwerking tussen kunst- en woonzorgsector. Het programma en de inschrijvingslink worden op een latere datum bekendgemaakt, maar hou deze datum alvast vrij. Het wordt een namiddag van debat over samenwerking en inspirerende voorbeelden. Deze studiedag wordt georganiseerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Wanneer?
Maandag 12 juni 2023
Van 13.00 tot 17.00 uur
Waar?
Herman Teirlinckgebouw (Tour & Taxis)
Havenlaan 88, 1000 Brussel