Blik vooruit: afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2020-2025

item_left

item_right

Blik vooruit: afsprakennota vrijetijdsparticipatie 2020-2025

inge

2019 is een bijzonder jaar voor de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. Alle afsprakennota’s lopen eind december 2019 af en alle gemeenten of netwerken moeten opnieuw een afsprakennota indienen als ze beroep willen doen op de trekkingsrechten die voorzien zijn voor hun gemeente. Die nieuwe afsprakennota geldt dan voor de periode 2020-2025.

Beeld: Björn Hermans - CC BY 2.0

Gemeenten die in 2020 op basis van een afsprakennota een 'lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede' willen starten of verderzetten, moeten hun aanvraag indienen voor 1 oktober 2019 en daarbij voldoen aan deze subsidievoorwaarden. De afsprakennota moet ingediend worden via een formulier. Het aanvraagformulier voor 2018 vind je hier. Je kan je alvast daarop baseren om je aanvraag voor de nota 2020-2025 voor te bereiden. Je kan ook een beroep doen op Demos voor inhoudelijke ondersteuning.

Context 'lokale netwerken'

Sinds 2008 is in Vlaanderen het Participatiedecreet van kracht. Voluit is dit het 'decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport'. Eén van die maatregelen zijn de lokale netwerken voor vrijetijdsparticipatie van personen in armoede. De Vlaamse overheid subsidieert gemeenten die in een lokaal netwerk de participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur, jeugdwerk en sport wegwerken. Cruciaal daarbij is de volwaardige betrokkenheid van verenigingen die personen in armoede verenigen en vertegenwoordigen.