Demos coacht bij opmaak afsprakennota 2020-2025

item_left

item_right

Demos coacht bij opmaak afsprakennota 2020-2025

inge

Vanuit het participatiedecreet heeft Demos een specifieke opdracht in het ondersteunen van lokale netwerken vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede. Deze netwerken krijgen als opdracht de participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur-, jeugdwerk- en sport weg te werken. Demos coacht zowel nieuwe als bestaande lokale netwerken bij de opmaak van de afsprakennota 2020-2025. Vraag nu je (lokale) opstartbegeleiding of een (individueel) coachingsgesprek aan. Tot ten laatste 15 juli kunnen we deze gesprekken met jullie inplannen.

Voor nieuwe lokale netwerken

Je kan bij Demos een lokale begeleiding aanvragen bij de opstart van een netwerk: Demos informeert en ondersteunt gemeenten bij de opstart en de werking van het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie mensen in armoede. Dat doen we door ter plaatse de opstart van een netwerk te begeleiden. Demos schets dan een ruimer kader over netwerkvorming en lokale besturen. We lichten de regelgeving omtrent de lokale netwerken grondig toe: waaraan moet je voldoen om een lokaal netwerk op te richten?

Stuur je vraag door naar lokalenetwerken [at] demos.be voor meer info en een concrete afspraak.

Voor bestaande lokale netwerken

Wil je graag een coachingsgesprek om je te inspireren / oriënteren bij de opmaak van je nieuwe afsprakennota? Demos coacht lokale netwerken die hun afsprakennota en hun netwerk willen evalueren. We denken samen met jullie na over wat we willen evalueren, met wie en op welke manier. We geven je input rond inhoudelijke thema's, evaluatiemethodes, zoals onder andere de waarderende benadering.

Meer achtergrondinformatie vind je in ons dossier. Stuur je vraag door naar lokalenetwerken [at] demos.be voor meer info en een concrete afspraak met één van onze medewerkers.