Cera Impulsprogramma steunt 6 trajecten rond participatieve kunstpraktijken met mensen in een kwetsbare positie

item_left

item_right

Cera Impulsprogramma steunt 6 trajecten rond participatieve kunstpraktijken met mensen in een kwetsbare positie

an

Op 1 maart 2019 konden samenwerkingsverbanden gericht op de versterking van participatieve kunstpraktijken met mensen in een kwetsbare positie een trajectvoorstel indienen voor een driejarige ondersteuning door Cera en Demos. Uit een totaal van 62 aanvragen werd een preselectie gemaakt van 12 trajecten die hun voorstel konden toelichten in een mondelinge pitch. Lees meer over de zes goedgekeurde trajectvoorstellen hieronder.

 

SOCIAAL-ARTISTIEK PLATFORM voor en door jongeren in en na gemeenschapsinstellingen
Partners: Commusaic, Graffiti vzw, Open Talentenhuis Zinnema, JES Antwerpen, Gemeenschapsinstelling De Zande - Beernem, Gemeenschapsinstelling De Zande - Ruiselede, Gemeenschapsinstelling De Kempen - De Hutten & Vlaams Detentiecentrum De Wijngaard

Vanuit de vraag van jongeren in gemeenschapsinstellingen (GI’s) om tijdens én na hun verblijf artistieke talenten te verkennen, versterken en op een duurzame en professionele manier begeleid te worden, creëert dit samenwerkingsverband een sociaal-artistiek jongerenplatform. Hiervoor slaan GI’s (De Zande, De Kempen, Vlaams detentiecentrum De Wijngaard) en jeugd- en sociaal-artistieke organisaties (JES, Graffiti vzw, commusaic en Zinnema) de handen in elkaar. Tijdens creatieve hip hop workshops in de GI’s creëren jongeren originele muziek en leren het platform kennen waar ze nadien terechtkunnen. Het platform verankert zich door tweemaandelijks samen te komen met hiphopcultuur als fundament.

PARTICIPATIE ALS DANSKUNST: levensecht leren, dansen en werken in Molenbeek
Partners: Ultima Vez, Centrum West, Zonnelied, BUSO Cardijnschool, KU Leuven

'Participatie als danskunst: levensecht leren, dansen en werken' exploreert een duurzaam en sectoroverschrijdend partnership tussen Ultima Vez, Centrum-West, Zonnelied,Cardijnschool en KU Leuven in hartje Sint-Jans-Molenbeek. Het nieuwe samenwerkingsmodel is specifiek gericht op de talentontwikkeling van mensen in kwetsbare posities via hedendaagse dans.

VPKJ
Partners: Platform-K, Jong Gewei, Kunstencentrum Vooruit, Hogeschool Gent KASK - Koninklijk Conservatorium

Hoe creëer je radicale toegankelijkheid in de kunstensector en het kunstonderwijs? Met dit impulsproject ontwikkelen Platform-K, Jong Gewei, Vooruit en KASK Drama een gedeelde praktijk. Binnen dit impulsproject gaan de partners samen wonen, samen werken, samen leren en kennis delen. Samen willen ze het artistieke coachingsaanbod voor mensen met een beperking vergroten en de sociale ondersteuning voor jong artistiek talent met een migratieachtergrond versterken.

DE CONNECTIE
Partners: Fameus & Atlas

Nieuwkomers brengen hun culturele bagage mee, en betekenen een enorme verrijking voor het culturele landschap van de stad. Maar het is niet eenvoudig om in de stad je weg te zoeken en de perfecte match te vinden met die organisatie, opleiding, ruimte of project waar je terecht kan om je kunstvorm te beoefenen, je talent verder te ontwikkelen, en waar je de nodige presentatiekansen voor je werk krijgt. Daarom zet Fameus i.s.m. Atlas, Inburgering en Integratie De Connectie op. De intentie: voor elke nieuwkomer-kunstenaar een plek zoeken waar hij/zij/x zijn kunst kan beoefenen en individuele trajectbegeleiding aanbieden. Dit kan zijn door een individuele buddy toe te wijzen of door de nieuwkomer zelf in contact te brengen met de organisaties, workshops of projecten die aan zijn vraag kunnen beantwoorden. Met De Connectie zien de partners ‘participatie’ als het bekomen van culturele democratie. Hoofddoel is dat elke deelnemer een mentale en fysiek ruimte krijgt om zijn eigen kunstbeoefening te kunnen uitvoeren, en gelijke toegang krijgt tot opleiding, presentatiekansen en financiële middelen.

PARK POÉTIK
Partners: WIELS, dNa Vorst, dNa Sint-Gillis, Pianofabriek, Ten Weyngaert, BRASS & CCJF

De stuurgroep achter het festival SuperVliegSuperMouche gebruikt de organisatie van een gratis kunstenfestival voor jong en oud als een participatieve methodiek waarbij meer dan 30 sociale en artistieke partners de handen uit de mouwen steken voor een gezamenlijk en vlaggeloos project. Samen met de basispartners is het Park Poétik charter ontstaan met de ambitie om in te zetten op de ontmoeting in de openbare ruimte en kwetsbare groepen actiever te betrekken. Dit charter willen de partners via een gezamenlijk traject uitbouwen tot een methodiek die intern gedragen wordt en ingebed. Met het impulsprogramma willen ze nieuwe participatieve methodieken uitproberen en de bestaande methodiek documenteren en verdiepen als tool voor de verduurzaming van de eigen werking en die van elke partner en als inspiratiebron voor andere stadsinitiatieven. Ze doen dit door externe expertise te betrekken bij de reflectie van de werkgroepen en via actie-onderzoek.

CURATORENPROGRAMMA 30CC - de Leuvense Buurtwerkingen – Urban Woorden: als burgers mee programmeren
Partners: 30CC, Buren voor wijken & Urban Woorden/Artforum

Dit traject gaat aan de slag met de noodzaak om de ‘macht’ van programmatoren door te geven en nieuwe perspectieven binnen te brengen in de programmatie van 30CC door twee curationele trajecten uit te bouwen: enerzijds met de vrijwilligers van de Leuvense Buurtwerkingen als curator; anderzijds met de jongeren van TOP, urban theatre i.s.m. Urban Woorden, als curator. 30CC, de Leuvense buurtwerkingen en Urban Woorden hebben de ambitie om een model op maat te ontwikkelen rond het co-programmeren door doelgroepen en burgers. De wens is om vanuit de praktijk meer ruimte te bieden voor experiment, het draagvlak voor de kunsten in de maatschappij/de stad te verhogen door mede-eigenaarschap van het aanbod en het verrijken van het (Leuvense) kunstenveld.

Elk van de zes geselecteerde trajecten wordt ondersteund door een begeleidingstraject en krijgt een budget van 45.000 euro. Er wordt een lerend netwerk opgestart rondom de zes trajecten, die zowel de betrokken partnerorganisaties als organisaties met gelijkaardige noden betrekken en versterken.

De veelheid van aanvragen en de noodzaak aan uitwisseling, duurzame financiering en verdieping die eruit blijkt, nemen Cera en Demos ook mee als een belangrijke signaalfunctie rond de actuele noodzaak aan investeringen in middelen en mensen voor participatieve kunstpraktijken met mensen in een kwetsbare positie. Waar mogelijk wordt met de leer- en ondersteuningsvragen aan de slag gegaan van trajectvoorstellen die niet geselecteerd werden.

Met het Cera Impulsprogramma willen Demos en Cera volgende doelstellingen bereiken:

  •     Participatieve kunstpraktijken en organisaties verdiepen en versterken
  •     Gelijkwaardige en duurzame partnerschappen creëren
  •     Lerend netwerk opzetten met impact op andere organisaties en op sectorniveau
  •     Bijdragen aan de cultuurparticipatie van mensen in een kwetsbare positie

Vragen of meer informatie?

Contacteer de coördinatoren van het Cera Impulsprogramma:

An Van den Bergh - an.vandenbergh [at] demos.be - T. +32 (0)2 204 07 00 of +32 (0)474 64 98 03
Ann Van de Vyvere - ann.vandevyvere [at] demos.be - T. +32 (0)2 204 07 00 of +32 (0)468 12 69 90

 

Sinds september 2018 bundelen Cera en Demos de krachten voor Arts in Society Award en het Cera Impulsprogramma. Cera en Demos hebben gedeelde ambities wat betreft het realiseren van maatschappelijke impact in het domein Kunst en Cultuur.