Alles over het Cera Impulsprogramma

item_left

item_right

Alles over het Cera Impulsprogramma

Dossier

Demos en Cera begeleiden in het Cera Impulsprogramma samenwerkingsverbanden tussen organisaties die gericht zijn op het versterken van hun participatieve kunstpraktijken met mensen in een kwetsbare positie. Elk van de zes geselecteerde trajecten krijgen in een 3-jarig experimenteel traject onze expertise en een budget van 45.000 euro. Hieronder vind je verwijzingen naar alle info over dit programma.

Oproep en infosessies

Begin december 2018 lanceerden we een oproep aan organisaties om een trajectvoorstel in te dienen die hun participatieve kunstpraktijken met mensen in een kwetsbare positie kon versterken via een samenwerkingsverband. We organiseerden enkele gratis infosessies in januari 2019. De deadline voor indiening was 1 maart 2019.

Zes geselecteerde impulstrajecten

Uit een totaal van 62 aanvragen werd door een onafhankelijke jury een preselectie gemaakt van 12 trajecten die hun voorstel konden toelichten in een mondelinge pitch op 9 mei 2019. Hieruit werden zes goedgekeurde trajectvoorstellen geselecteerd. Lees hier meer over deze zes trajecten.

Vanaf september 2019 start het begeleidingstraject van het Cera Impulsprogramma. We stellen lerende netwerken samen rondom de zes geselecteerde trajecten en gaan daarnaast ook in de mate van het mogelijke aan de slag met andere ondersteuningsvragen die bleken uit de ingediende trajectvoorstellen. Via deze pagina blijf je op de hoogte van alle publieke momenten.

Vragen of informatie?

Contacteer de coördinatoren van het Cera Impulsprogramma:

An Van den Bergh - an.vandenbergh [at] demos.be - T. +32 (0)2 204 07 00 of +32 (0)474 64 98 03
Ann Van de Vyvere - ann.vandevyvere [at] demos.be - T. +32 (0)2 204 07 00 of +32 (0)468 12 69 90
 

Het Cera Impulsprogramma is een initiatief van Cera en Demos.