Meer over Cera Impulsprogramma

Demos en Cera begeleiden in het Cera Impulsprogramma samenwerkingsverbanden tussen organisaties die gericht zijn op het versterken van hun participatieve kunstpraktijken met mensen in een kwetsbare positie. Elk van de zes geselecteerde trajecten krijgen in een 3-jarig experimenteel traject onze expertise en een budget van 45.000 euro.

Oproep en infosessies

Begin december 2018 lanceerden we een oproep aan organisaties om een trajectvoorstel in te dienen die hun participatieve kunstpraktijken met mensen in een kwetsbare positie kon versterken via een samenwerkingsverband. We organiseerden enkele gratis infosessies in januari 2019. De deadline voor indiening was 1 maart 2019.

Zes geselecteerde impulstrajecten en lerend netwerk

Uit een totaal van 62 aanvragen werd door een onafhankelijke jury een preselectie gemaakt van 12 trajecten die hun voorstel konden toelichten in een mondelinge pitch op 9 mei 2019. Hieruit werden zes goedgekeurde trajectvoorstellen geselecteerd. Lees hier meer over deze zes trajecten.

Dēmos en Cera willen het ruime veld van participatieve kunstpraktijken betrekken bij het Cera Impulsprogramma. Daarom stellen we een lerend netwerk samen rondom elk van de zes geselecteerde trajecten. Organisaties, professionals en individuele kunstenaars uit Vlaanderen en Brussel die graag betrokken zijn op één (of meerdere) van de geselecteerde trajecten kunnen instappen in deze lerende netwerken om ervaringen uit te wisselen of inspiratie op te doen. Elk van de lerende netwerken start met een verkennende bijeenkomst eind 2019 en zal nadien 2 keer per jaar bij elkaar komen. Als lid van een lerend netwerk is het niet verplicht maar wel aanbevolen om op elk van de netwerkbijeenkomsten aanwezig te zijn. Deelname is gratis, dankzij de financiële steun van Cera.

Lees hier meer over de lerende netwerken en stel je kandidaat.
 

Vragen of informatie?

Contacteer de coördinatoren van het Cera Impulsprogramma:

An Van den Bergh - an.vandenbergh [at] demos.be - T. +32 (0)2 204 07 00 of +32 (0)474 64 98 03
Ann Van de Vyvere - ann.vandevyvere [at] demos.be - T. +32 (0)2 204 07 00 of +32 (0)468 12 69 90
 

Het Cera Impulsprogramma is een initiatief van Cera en Demos.