Traject Park Poétik

PARK POÉTIK

Partners: WIELS, dNa Vorst, dNa Sint-Gillis, Pianofabriek, Ten Weyngaert, BRASS & CCJF

De stuurgroep achter het festival SuperVliegSuperMouche gebruikt de organisatie van een gratis kunstenfestival voor jong en oud als een participatieve methodiek waarbij meer dan 30 sociale en artistieke partners de handen uit de mouwen steken voor een gezamenlijk en vlaggeloos project. Samen met de basispartners is het Park Poétik charter ontstaan met de ambitie om in te zetten op de ontmoeting in de openbare ruimte en kwetsbare groepen actiever te betrekken. Dit charter willen de partners via een gezamenlijk traject uitbouwen tot een methodiek die intern gedragen wordt en ingebed. Met het impulsprogramma willen ze nieuwe participatieve methodieken uitproberen en de bestaande methodiek documenteren en verdiepen als tool voor de verduurzaming van de eigen werking en die van elke partner en als inspiratiebron voor andere stadsinitiatieven. Ze doen dit door externe expertise te betrekken bij de reflectie van de werkgroepen en via actie-onderzoek.

Volg alle activiteiten en blogitems over dit traject via deze link of keer terug naar de hoofdpagina van het Cera Impulsprogramma. Of stap in het lerend netwerk van dit traject, lees verder hieronder.

Stap in het lerend netwerk van dit traject!

In dit lerend netwerk werken de basispartners 4 onderzoekslijnen uit rond impact, structuur, samenwerking en duurzaamheid. Het ‘festival’ is een methode om samen te werken, waarbij ingezet wordt op participatieve kunst, interactie en co-creatie, deelnemers gaan mee aan de slag. Maar hoe ver reikt eigenaarschap? Om de impact op ruimteclaimers en burgers te vergroten, wil SuperVliegSuperMouche experimenteren met o.a. een participatief budget. Dus ga je meten om te weten, maar op welke wijze meet je de deelnemers en het publiek dat je formeel en informeel bereikt? Hoe inzetten op een diverser publiek, hoe inspraak (her)verdelen, welke stappen onderneem je daarvoor?

Het festival zoekt ook naar een verduurzaming op financieel en structureel vlak. Hoe zich anders organiseren zodat SuperVliegSuperMouche verder bouwt aan een eigen en breed gedragen verhaal ? Hoe formaliseren tot een nieuwe identiteit waar mede-eigenaarschap het uitgangspunt is ? Welke alternatieve middelen voor financiering bestaan er, om zich los te maken van de onzekere afhankelijkheid van projectsubsidies? Dit onderzoekstraject is een zoektocht naar de juiste vorm waarin stakeholders betrokken blijven en garant staan voor artistieke kwaliteit en het omarmen en versterken van lokale dynamieken. Zoek je een inspiratiebron voor jouw projecten of stadsinitiatieven, neem dan deel aan dit onderzoekstraject!

Startbijeenkomst: 5 december 2019 van 9u30 tot 13u00 in Brussel (WIELS - seminariezaal)

Meer info over het lerend netwerk vind je hier.