Stap in een lerend netwerk van participatieve kunstpraktijken!

item_left

item_right

Stap in een lerend netwerk van participatieve kunstpraktijken!

Fri - 15/11/2019 - 13:30 to Tue - 17/12/2019 - 16:30

Pour la version francophone, cliquez-ici.
For the English version, click here.

In het kader van het Cera Impulsprogramma selecteerden Dēmos en Cera zes samenwerkingsverbanden tussen organisaties die gericht zijn op het versterken van hun participatieve kunstpraktijken met mensen in een kwetsbare positie. We willen het ruime veld van participatieve kunstpraktijken hierbij betrekken. Daarom stellen we een lerend netwerk samen rondom elk van de zes geselecteerde trajecten.

Hieronder lees je meer info over de specifieke onderzoeksvraag in elk van de lerende netwerken. Je kan je interesse tonen voor één of meerdere lerende netwerken via onderstaand formulier en krijgt dan een persoonlijke uitnodiging met het concrete programma. De data van de startbijeenkomsten zijn al gekend. Blijf je gewoon graag op de hoogte van de activiteiten in het Cera Impulsprogramma, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Dit kan ook via het formulier hieronder.


 

De lerende netwerken zijn bedoeld voor organisaties, professionals en individuele kunstenaars uit Vlaanderen en Brussel die graag betrokken zijn op één (of meerdere) van de geselecteerde trajecten om ervaringen uit te wisselen of inspiratie op te doen. Elk van de lerende netwerken start met een verkennende bijeenkomst eind 2019 en zal nadien 2 keer per jaar bij elkaar komen. Als lid van een lerend netwerk is het niet verplicht maar wel aanbevolen om op elk van de netwerkbijeenkomsten aanwezig te zijn. Deelname is gratis, dankzij de financiële steun van Cera.

Lerend netwerk 1 – Als burgers mee programmeren

CURATORENPROGRAMMA is het Cera Impulstraject van 30CC, de Leuvense Buurtwerkingen en Urban Woorden/Artforum. Dit traject gaat aan de slag met de noodzaak om de ‘macht’ van programmatoren door te geven en nieuwe perspectieven binnen te brengen in de programmatie van 30CC. Dit doen ze door twee curationele trajecten uit te bouwen met de vrijwilligers van de Leuvense Buurtwerkingen en de jongeren van TOP, urban theatre i.s.m. Urban Woorden. De ambitie van dit traject is om een model op maat te ontwikkelen rond het co-programmeren door doelgroepen en burgers.

Stel je kandidaat!
Voor dit lerend netwerk zoeken we projecten of organisaties die inzetten op participatief programmeren of hiermee van start willen gaan. Het gaat om praktijken waarbij burgers, al dan niet samen met cultuurprofessionals, een deel of de gehele programmatie van een cultuur- of gemeenschapscentrum, kunstenhuis of cultuurfestival op zich nemen. Zowel prille of eenmalige experimenten als organisaties die al enige ervaring hebben opgebouwd, zijn welkom! De zoektocht naar geschikte methodes en het nodige draagvlak voor deze radicaal andere manier van werken staan centraal in dit lerend netwerk.

Startbijeenkomst: maandag 9 december 2019 van 13u30 tot 16u30 in Leuven (30cc/Schouwburg).
Blijf je graag op de hoogte of heb je interesse in dit netwerk? Stuur een mailtje naar an.vandenbergh [at] demos.be.

Lerend netwerk 2 – Een participatief kunstenfestival: verduurzamen om de lokale dynamiek te versterken - Dit netwerk is VOLZET. Vragen hierover kan je nog stellen via mail.

PARK POETIK is het Cera Impulstraject van WIELS, dNa Vorst, dNa Sint-Gillis, Pianofabriek, Ten Weyngaert, BRASS & CCJF, de stuurgroep achter het pluridisciplinair festival SuperVliegSuperMouche. Het Park van Vorst als neutrale plek maakt het gratis festival laagdrempelig. Het festival is participatief in diverse lagen van haar werking, meer dan 30 sociale en artistieke partners steken jaarlijks de handen uit de mouwen voor een gezamenlijk en vlaggeloos project. Samen met de basispartners wil Park Poétik kwetsbare groepen actiever betrekken, nieuwe participatieve methodieken uitproberen en de bestaande methodiek documenteren en verdiepen als tool voor de verduurzaming van de eigen werking en die van elke partner. Samen stad maken!

Stel je kandidaat!
In dit lerend netwerk werken de basispartners 4 onderzoekslijnen uit rond impact, structuur, samenwerking en duurzaamheid. Het ‘festival’ is een methode om samen te werken, waarbij ingezet wordt op participatieve kunst, interactie en co-creatie, deelnemers gaan mee aan de slag. Maar hoe ver reikt eigenaarschap? Om de impact op ruimteclaimers en burgers te vergroten, wil SuperVliegSuperMouche experimenteren met o.a. een participatief budget. Dus ga je meten om te weten, maar op welke wijze meet je de deelnemers en het publiek dat je formeel en informeel bereikt? Hoe inzetten op een diverser publiek, hoe inspraak (her)verdelen, welke stappen onderneem je daarvoor? Het festival zoekt ook naar een verduurzaming op financieel en structureel vlak. Hoe zich anders organiseren zodat SuperVliegSuperMouche verder bouwt aan een eigen en breed gedragen verhaal ? Hoe formaliseren tot een nieuwe identiteit waar mede-eigenaarschap het uitgangspunt is ? Welke alternatieve middelen voor financiering bestaan er, om zich los te maken van de onzekere afhankelijkheid van projectsubsidies? Dit onderzoekstraject is een zoektocht naar de juiste vorm waarin stakeholders betrokken blijven en garant staan voor artistieke kwaliteit en het omarmen en versterken van lokale dynamieken. Zoek je een inspiratiebron voor jouw projecten of stadsinitiatieven, neem dan deel aan dit onderzoekstraject!

Startbijeenkomst: 5 december 2019 van 9u30 tot 13u00 in Brussel (WIELS - seminariezaal)
Blijf je graag op de hoogte of heb je interesse in dit netwerk? Stuur een mailtje naar an.vandenbergh [at] demos.be.

Lerend netwerk 3: Naar culturele democratie voor nieuwkomers via talentontwikkeling en coaching - Dit netwerk is VOLZET. Vragen hierover kan je nog stellen via mail.

DE CONNECTIE is het Cera Impulstraject van Fameus en Atlas. Met dit traject zien de partners ‘participatie’ voor deelnemers als het bekomen van culturele democratie. Hoofddoel is dat nieuwkomers een mentale en fysieke ruimte krijgen om hun eigen kunstbeoefening te kunnen uitvoeren, en gelijke toegang krijgt tot opleiding, presentatiekansen en financiële middelen. Het is voor nieuwkomers niet eenvoudig om in de stad je weg te zoeken en de perfecte match te vinden met die organisatie, opleiding, ruimte of project. De Connectie wil een individuele trajectbegeleiding aanbieden door bijvoorbeeld een buddy toe te wijzen of door de nieuwkomer zelf in contact te brengen met de organisaties, workshops of projecten en aan elke vraag op maat te kunnen antwoorden.
 
Stel je kandidaat!
In dit lerend netwerk gaan we op zoek naar de juiste strategie om deelnemers van de Connectie naar het veld toe te leiden en een objectieve artistieke ruimte op maat te bieden. Daarbij is de eerste oefening het reeds bereikte netwerk en de deelnemers in kaart te brengen om zo nieuwe en diverse organisaties, opleidingen en nieuwkomers te bereiken, alsook met organisaties uit andere velden (scholen, kleine initiatieven, …) in gesprek gaan om het aanbod te verbreden. Profielen van elke deelnemer worden opgemaakt in een intake gesprek, is er vraag naar dit delen met een breder netwerk? Wanneer is deelname geslaagd voor de deelnemer? Wat is een goede opvolging, welke zijn de criteria? Hoe deelnames mappen, archiveren, bijhouden, opvolgen?
De Connectie staat in haar eerste fase reeds voor een aantal uitdagingen, zo is het voor sommige organisaties moeilijk om de doelgroep te begrijpen of zich inclusief op te stellen. Welke leidraad of aanbevelingen kan je meegeven aan organisaties? 

Startbijeenkomst: 15 november van 10u tot 13u bij Fameus, Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen
Blijf je graag op de hoogte of heb je interesse in dit netwerk? Stuur een mailtje naar an.vandenbergh [at] demos.be.

Lerend netwerk 4 – Naar radicale toegankelijkheid en gelijkheid in de kunstensector en het kunstonderwijs

VPKJ is het Cera Impulstraject van Platform-K, Jong Gewei, Kunstencentrum Vooruit en Hogeschool Gent-KASK-Koninklijk Conservatorium. Dit samenwerkingsverband wil een gedeelde praktijk ontwikkelen waarbij er samengewoond, -gewerkt, geleerd en gedeeld wordt. Jong Gewei en Platform-K gaan in residentie bij Vooruit en bouwen hun werking daar verder uit. Er wordt gezocht naar uitwisseling tussen studenten van KASK Drama met spelers en dansers van Jong Gewei en Platform-K. En de vier partners bespreken elkaars noden en ontwikkelen activiteiten rond radicale toegankelijkheid in de kunstensector en het kunstonderwijs.

Stel je kandidaat!
In dit lerend netwerk zijn we op zoek naar samenwerkingen tussen gevestigde spelers in het kunstenlandschap (kunstencentra, cultuur- en gemeenschapscentra, kunstenorganisaties, kunsthogescholen) en organisaties of kunstenaars(-collectieven) die participatie in hun DNA hebben en dagelijks werken met burgers die in onze samenleving ondervertegenwoordigd of ondergewaardeerd zijn. Waar de enen vooral op zoek zijn naar manieren om een meer divers publiek te betrekken bij hun aanbod, zoeken de anderen naar versterking en erkenning voor hun vaak precaire werking en financiering. Hoe kunnen beide spelers de krachten bundelen om samen werk te maken van een inclusief en democratisch kunstenveld en kunstonderwijs? En hoe bewaak je de gelijkwaardigheid in deze samenwerking wanneer er sprake is van een ongelijke (machts-)positie? Organisaties of individuele kunstenaars die zich hierin herkennen zijn heel welkom om aan te sluiten!

Startbijeenkomst: maandag 2 december 2019 van 13u30 tot 16u30 in Gent (Vooruit)
Blijf je graag op de hoogte of heb je interesse in dit netwerk? Stuur een mailtje naar an.vandenbergh [at] demos.be.

Lerend netwerk 5 – Van participatief projectwerk naar een gedragen en duurzaam samenwerkingsverband met maatschappelijke impact

PARTICIPATIE ALS DANSKUNST is het Cera Impulstraject van Ultima Vez, Centrum West, Zonnelied, BUSO Cardijnschool, Leon en KULeuven. Dit traject exploreert een doelgroep- en sectoroverschrijdend partnership in hartje Sint-Jans-Molenbeek, specifiek gericht op de talentontwikkeling van mensen in kwetsbare posities via hedendaagse dans. Choreograaf Seppe Baeyens kiest daarbij voor een inclusieve werkmethode waarbij deelnemers loskomen van de labels die ze doorgaans krijgen opgeplakt. Elk verschil is een sterkte en een nieuwe impuls in het artistieke proces. De partners in dit traject willen ook op het niveau van hun onderlinge samenwerking en binnen de eigen organisaties meer inclusief en participatief gaan werken. Zodat nieuwe relaties kunnen ontstaan en hun maatschappelijke rol in de buurt vergroot.

Stel je kandidaat!
De vraagstelling in dit lerend netwerk is hoe je ervoor zorgt dat een samenwerking rondom een participatieve kunstpraktijk meer is dan het opzetten van enkele waardevolle projecten. Hoe beïnvloedt deze samenwerking de betrokken organisaties, hun onderlinge relaties én hun maatschappelijke impact? Ervaar jij ook dat je door samen te werken in een netwerk van organisaties over sectoren heen kan inspelen op noden en lacunes in de buurt? Brengt dit onverwacht mooie resultaten maar ook spanningen omdat je meer op elkaars territorium komt en de eigen organisatie onder druk komt te staan? Dan zijn we heel benieuwd naar jouw ideeën en ervaringen! Om in te stappen in het lerend netwerk hoeft de concrete praktijk van waaruit jouw samenwerkingsverband vertrekt niet op hedendaagse dans gericht te zijn, hoewel dit de insteek van het impulstraject is. Wel belangrijk is dat de gelijkwaardige participatie van diverse burgers en organisaties er centraal in staat.

Startbijeenkomst: donderdag 28 november 2019 van 13u30 tot 16u30 in Brussel (Ultima Vez)
Blijf je graag op de hoogte of heb je interesse in dit netwerk? Stuur een mailtje naar an.vandenbergh [at] demos.be.

Lerend netwerk 6 – Inspraak voor jongeren uit de jeugdzorg via een SOCIAAL-ARTISTIEK PLATFORM - Inschrijven voor dit netwerk kan nog, via het formulier.

SOCIAAL-ARTISTIEK PLATFORM is het Cera Impulstraject van Commusaic, Graffiti vzw, Open Talentenhuis Zinnema, JES Antwerpen, Gemeenschapsinstelling De Zande - Beernem, Gemeenschapsinstelling De Zande - Ruiselede, Gemeenschapsinstelling De Kempen - De Hutten & Vlaams Detentiecentrum De Wijngaard.
In dit traject willen de partners een sociaal-artistiek jongerenplatform opstarten, vanuit de vraag van jongeren in gemeenschapsinstellingen (GI’s) om tijdens én na hun verblijf artistieke talenten te verkennen, te versterken en op een duurzame en professionele manier begeleid te worden. Dit platform is dynamisch en op maat van de jongeren. Via creatieve hip hop workshops in de GI’s creëren jongeren originele muziek en maken ze kennis met het platform dat zich tijdens het 3 jarige traject zal verduurzamen en in handen van de jongeren komt.  Met hiphopcultuur als fundament zullen de partners de jongeren helpen om ideeën te realiseren en hun ondernemingen coachen. Doel is dat het netwerk naar de ruimere jeugdzorgsector groeit.

Stel je kandidaat!
In dit lerend netwerk zijn we op zoek naar organisaties die ervaring hebben in: werken met diverse jongeren rond inspraak en eigenaarschap vanuit een artistieke insteek, het aanbieden van verrijkende vrijetijdsinvulling voor jongeren in en na jeugdzorg en/of het opbouwen en verduurzamen van een jongerenplatform en breder netwerk. Het traject vertrekt vanuit hip hop cultuur en haar historische context van activisme waarbij maatschappelijke thema’s (gender, vieren van onze roots, sociale rechtvaardigheid, etc.) aangekaart en vertaald worden in het werken met en de leefwereld van de jongeren. Met het lerend netwerk wensen we ons te verdiepen in de volgende vragen: Hoe nemen we drempels weg rond vrijetijdsinvulling? Hoe creëren we op een duurzame manier een platform met partners met verschillende engagementsniveaus dat vertrekt vanuit de jongeren? Welke werkvormen kunnen ons hierin ondersteunen? Hoe maken we het traject kenbaar op een toffe manier, op maat van de jongeren? Startbijeenkomst: 17 december 2019 (13u30 - 16u30) in Zinnema, Veeweydestraat 24 - 26, 1070 Anderlecht.

De startbijeenkomst op 17 december 2019 is geannuleerd. De volgende netwerk-dag is gepland in maart 2020. De deelnemers die zich hiervoor ingeschreven hebben worden op de hoogte gehouden via mail.
Blijf je graag op de hoogte of heb je interesse in dit netwerk? Stuur een mailtje naar an.vandenbergh [at] demos.be.

Vragen of meer informatie?

Contacteer de coördinatoren van het Cera Impulsprogramma:

An Van den Bergh - an.vandenbergh [at] demos.be - T. +32 (0)2 204 07 00 of +32 (0)474 64 98 03
Ann Van de Vyvere - ann.vandevyvere [at] demos.be - T. +32 (0)2 204 07 00 of +32 (0)468 12 69 90

inschrijven

De netwerken 1, 2, 3, 4 en 5 zijn volzet. Vragen hierover kan je stellen via mail.