Cera Impulsprogramma

Demos en Cera begeleiden in het Cera Impulsprogramma samenwerkingsverbanden tussen organisaties die gericht zijn op het versterken van hun participatieve kunstpraktijken met mensen in een kwetsbare positie. Elk van de zes geselecteerde trajecten krijgen in een 3-jarig experimenteel traject onze expertise en een budget van 45.000 euro. Hieronder vind je een overzicht van de meest recente berichten op onze website over het Cera Impulsprogramma.

Pages