Ruimte voor kunst – case #9: The Post Collective, building spaces for change

item_left

The Post Collective

item_right

Ruimte voor kunst – case #9: The Post Collective, building spaces for change

Ann

Kunst als een bevoorrechte plaats om mensen zonder papieren een stem te geven.

Kunstenpunt sprak met The Post Collective, een platform voor co-creatie, co-leren en cultureel activisme door en voor vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder papieren en bondgenoten. De kern van hun werk is het creëren van alternatieven die verder gaan dan en ingaan tegen het dominante systeem van controle en uitsluiting waarmee vluchtelingen, asielzoekers en mensen zonder papieren te maken hebben. Het gaat ook om het creëren van een netwerk van zorg. Via kunst vinden ze fysieke, mentale en juridisch wettelijke ruimte om te creëren.

Elli Vassalou: "Wat kunst biedt is een verbinding met de maatschappij die soepeler is dan bijvoorbeeld in de politiek. De grenzen zijn poreuzer, meer flexibel. Toen we ons bijvoorbeeld bij Kunsthal Gent aandienden, waren ze erg geïnteresseerd in die tussenruimte waarin wij opereren. In de praktijk betekent het dat de helft van ons legaal betaald kan worden en de andere helft niet. We vinden manieren om dat te omzeilen. Het economische model dat we uitvinden is aanvaardbaar in het gebied van de kunsten, maar het zou moeilijker zijn in andere sectoren. Kunst is een venster voor een heleboel dingen waar de maatschappij nog niet klaar voor is. Dat wil niet zeggen dat alle kunstinstellingen daarvoor openstaan, maar in het algemeen: ja, er zijn zeker meer openingen in de kunsten dan waar dan ook."

Lees het hele artikel hier.

The Post Collective is ontstaan uit de 'Open Design Course for Refugees and Asylum Seekers' aan de KASK School of Arts in Gent in 2018, toen enkele alumni en docenten besloten om verder samen te werken. Met het project 'Collaborative Speculations' ism Kunsthal Gent, RefuInterim, Open Design Course, Vooruit & Spin zijn ze laureaat van de 6e editie van Arts in Society Award, een samenwerking tussen Dēmos en Cera.

The Post Collective maakt ook deel uit van het lerend netwerk ihkv het Cera Impulsprogramma 'De Connectie'.