Cultureghem festival in handen van burgers

item_left

item_right

Cultureghem festival in handen van burgers

Ann

Welkom op het Cultureghem festival dat van maandag 18 t.e.m. vrijdag 22 september plaatsvindt op de site van de slachthuizen in Anderlecht. Het wordt een week van spelen, eten en ... de hoogmis van cultuur van Cultureghem dit seizoen. Een tipje van de sluier: een circusvoorstelling voor het hele gezin, muziektheater geleid door jongeren dat ontspoort in een groot feest en nog veel meer. Het programma wordt samengesteld door het cultuurcomité, een groep vrijwilligers, buren en bewoners die de site elke dag tot leven brengen en het zich nu eigen maken door middel van cultuur.

Het volledige programma wordt aan het einde van de zomer onthuld. Save the date!

Cultuurcomité

Het cultuurcomité stelt het programma voor het festival samen, maar dat betekent niet dat je hen als louter curatoren of programmatoren kan beschouwen. Het comité zoekt naar het democratiseren van cultuur in de (semi-) publieke ruimte. Zij maken zich de plek eigen via cultuur. Via denk sessies met Judith Dufaux van Visual Garden over het belang van cultuur voor zichzelf en voor de samenleving zoeken ze naar een collectief waardenkader. Nu komen ze maandelijks samen om de projecten van artiesten en het gebruik van de ruimte te bespreken of om zelf culturele acties op te zetten. Alle acties, alsook het festivalprogramma, worden afgetoetst aan hun zelf opgestelde leidraad die democratisch en inclusief is. Deze leidraad is een work-in-progress en wordt na het festival opnieuw geëvalueerd.

Het cultuurcomité startte in 2022 met reflecties over het basisrecht op cultuur. Men deelt het idee dat iedereen recht heeft op cultuur, maar hoe verwerf je dat recht, voornamelijk voor mensen die maatschappelijk kwetsbaar zijn? Om kunst en cultuur beter te begrijpen startte de zoektocht naar een gelijk begrippenkader via cultuuruitstappen. Er werd ook een partnerschap aangegaan met Article 27 voor toegang tot cultuur aan een voordelig tarief, de partners van het lerend netwerk werden bezocht en er werd overgeschakeld naar 'stemmen' in de receptie, wekelijks wordt de activiteit met het meeste stemmen vastgelegd.

  • Lees hier de historiek van hun traject.
  • Bekijk hier foto's van de cultuuruitstappen, workshops en sessies.
  • Lees hier alles over het netwerktraject HowtoOMTA of bezoek de website van Culturghem.

Buddy-traject

Met het buddy-traject worden de organisaties uit het lerend netwerk en de deelnemers uit het cultuurcomité gekoppeld tijdens het Cultureghem festival. Het buddytraject is een leermoment voor alle partijen. Tijdens het festival nemen de zes organisaties deel aan het programma en worden ze uitgedaagd om te reflecteren over verbinding en wederkerigheid, over interculturaliteit, toegankelijkheidsvoorwaarden, participatieve methodieken en inspraak, welkomstcultuur, community learning, drempels en returns. Bij een collectief terugkoppelmoment gaan we aan de slag met de lessons learned om tot een leidraad te komen voor een inclusief vrijwilligersbeleid.

Het lerend netwerk bestaat uit zes organisaties (Park Poetik. S.M.A.K. viernulvier, 30cc, Voem! en BUDA) met als gezamenlijke missie het toegankelijk maken van cultuur en vrije tijd voor een divers publiek, vanuit partnerschap en steunrelaties, met het oog op kwetsbare groepen. Het team onderzoekt participatie in beslissingsprocessen en hoe mensen te betrekken en te engageren bij je werking of project. Zij vormen een lerend netwerk waarin methodieken en inspiratie tijdens het traject HOWTOOMTA worden geleerd en gedeeld.

  • Lees hier meer over het lerend netwerk rondom het HOWTOOMTA traject van Cultureghem