"De periferie is op dit moment het meest innovatief en oprecht divers" - #2 DNA van participatie

item_left

item_right

"De periferie is op dit moment het meest innovatief en oprecht divers" - #2 DNA van participatie

an

 

Vanuit een streven naar meer diversiteit in het kunstenveld bieden kunstenorganisaties ruimte aan nieuwe stemmen en makers. Dit kan met ondersteuning binnen het Kunstendecreet vanuit de functie ontwikkeling door het voorzien van ruimte en coaching, maar even goed vanuit participatie wanneer meer proceswerk aan de orde is. Wat hebben participatieve kunstpraktijken te bieden voor het individuele groeipad van kunstenaars? En hoe verhouden zij zich tot de rest van het kunstenveld en tot andere broedplaatsen die ontstaan, vaak in de periferie van het gesubsidieerde circuit?

Een gesprek tussen An Vandermeulen (Globe Aroma), Samira Saleh (spoken word/performance kunstenaar) en Aziz Boukhzar (acteur) met moderator An De bisschop (School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium).

Je kan deze video ook beluisteren als podcast via Soundcloud.

Deze video is de neerslag van een live gesprek dat plaatsvond op 7 oktober 2020 bij Unie der Zorgelozen in Kortrijk in het kader van ‘DNA van participatie - Spannende gesprekken rond participatie in de kunsten’. Demos en Unie der Zorgelozen organiseerden deze gesprekken naar aanleiding van de artikelenreeks DNA van participatie en de publicatie Hors d’Oeuvre over 25 jaar Unie der Zorgelozen.