(H)art&society traject The Beloved Home

item_left

item_right

(H)art&society traject The Beloved Home

Anonymous

Fareed Aziz, Tamim Mohammed en Jozefien Stevens i.s.m. Fameus en Sint-Lucas School of Arts Antwerpen. 

'The beloved home' wil de bestaande samenwerking tussen Sint-Lucas en Fameus verdiepen door een projectweek te organiseren en samen met artistieke nieuwkomers nadenken over de identiteit van toekomstige artistieke (participatieve) projecten met de kunsthogeschool.   

Wie & Wat?

Binnen de werking van Fameus loopt sinds 2023 het project Stadscanvas; een community van artiesten die veelal nieuw zijn in Antwerpen en de stad willen ontdekken. De artiesten komen meestal in contact met Fameus via Atlas (integratie en inburgering Antwerpen), of ook vaak via mond-tot-mondreclame. De groep bestaat momenteel uit 123 artiesten met een 35-tal verschillende nationaliteiten, artistieke interesses en verhalen. En leeftijden gaande van 14 t.e.m. 70 jaar. Ze komen allemaal uit verschillende buurten in Antwerpen, maar voelen zij zich thuis bij Fameus. 


Er is FAMhuis als ontmoetingsplek én open atelier waar iedereen samenkomt om te rusten, koffie te drinken, Nederlands te leren, te vergaderen en artistiek werk te maken (tekenen, schilderen, een instrument beoefenen, samen nieuwe projecten bedenken). Het is een plek waar artiesten kunnen ‘hosten’ in plaats van zelf ‘te gast’ zijn. Ze hebben eigenaarschap over de ruimte. Deze artiesten vormen de 'buurt' gemeenschap binnen FAMhuis. Op Sint-Lucas hebben zij toegang tot de bibliotheek en worden de eerste voorbereidende stappen gezet om de atelierwerkplaatsen voor hen open te stellen. Daarnaast worden ze uitgenodigd voor andere events op SLA zoals workshops, lezingen etc. Dit jaar nemen een aantal van hen voor het eerst deel aan een theorievak. Studenten van Sint-Lucas vormen intussen een belangrijke schakel binnen Fameus op vlak van stages, vrijwilligerswerk, masterproeven, of bezoekers bij festivals. Ze leren om te communiceren binnen een meertalige context, verschillende culturele canons en ze wisselen hun ervaringen uit als kunstenaars. Tijdens de voorbije projectweken werkten de studenten en de artiesten van Stadscanvas steeds aan een collectief kunstwerk. Dit jaar wordt de samenwerking verder verdiept door samen te werken met een kunstenaar die verbonden is aan beide organisaties (Sint-Lucas & Fameus), en die zal samenwerken met een stuurgroep van artiesten uit Stadcanvas (& studenten tijdens de projectweek ); en dit zowel voor het vormgeven als uitvoeren van het project.  

Waarom?

De samenwerking met kunstenaar Fareed Aziz uit zich in het inspelen op de maatschappelijke uitdaging die artiesten hebben met het concept thuis, identiteit, individualiteit versus gemeenschappelijkheid,... Hij ontwerpt samen met een stuurgroep van artistieke nieuwkomers die tevens nadenken over de identiteit van andere toekomstige artistieke projecten met Sint-Lucas een projectweek in 2024. De cultuurparticipatie van alle participanten wordt verhoogd door zowel binnen als buiten de schoolmuren context te werken. Studenten leren Fameus en diverse artiesten kennen, en leren om deel te nemen aan een participatief proces. Artiesten van Stadscanvas maken kennis met Sint-Lucas. Ze krijgen toegang tot bepaalde onderdelen van de school, wisselen uit met studenten en maken deel uit van een stuurgroep waarmee ze zowel de input als output van de projectweek en toekomstige projectweken bepalen.

Wie is wie in dit traject

Lees hier.

  • Wil je meer te weten komen over de oproep? Klik hier voor alle info.
  • Hier vind je een overzicht van de 6 trajecten voor (H)art&society.

Sinds september 2018 bundelen Cera en Demos de krachten en delen we ambities wat betreft het realiseren van maatschappelijke impact in het domein Kunst en Cultuur, voordien via Arts in Society Award en het Cera Impulsprogramma, vanaf 2023 via (H)art&society.

Met 400.000 enthousiaste vennoten is Cera de strafste en warmste coöperatie van het land. Samen geraken we verder, beleven we meer en investeren we beter in initiatieven die (het) goed doen en mensen verbinden, in projecten die opbrengen voor ons allemaal. Samen hebben we ’t goed voor elkaar.