Het Fonds Vrijetijdsparticipatie verandert

item_left

item_right

Het Fonds Vrijetijdsparticipatie verandert

inge

Recent sloot de Vlaamse overheid een nieuwe beheersovereenkomst af met Demos vzw voor de periode 2017 - 2021. Daarin bedwong de Vlaamse overheid een belangrijke verandering in de werking van het Fonds Vrijetijdsparticipatie, dat beheerd wordt door Demos vzw. Deze verandering heeft gevolgen voor de werking van de lidorganisaties van het Fonds Vrijetijdsparticipatie.

Wat is de verandering?

Het ‘zelfgekozen aanbod’ van het Fonds verdwijnt. Dit betekent dat de financiële tussenkomsten voor participatie van mensen in armoede aan een lokaal vrijetijdsaanbod – de zogenaamde ‘zelfgekozen activiteiten’ van het Fonds - op 1 januari 2020 worden stopgezet.

Waarom deze verandering?

Met deze verandering wil de Vlaamse Overheid lokale besturen aanmoedigen om een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie mensen in armoede (Participatiedecreet Art.12) op te starten. Deze netwerken hebben als opdracht de participatiedrempels voor personen in armoede op het vlak van cultuur, jeugdwerk en sport weg te werken. Voor deze opdracht voorziet de Vlaamse Overheid middelen voor elke gemeente, het zogenaamde ‘trekkingsrecht’.

Zolang er geen lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie is in de gemeente, kan een lidorganisatie van het Fonds Vrijetijdsparticipatie aanspraak maken op 80% van dat trekkingsrecht. Op 1 januari 2020 stopt deze mogelijkheid. Het trekkingsrecht blijft voor 100% beschikbaar, maar wordt na goedkeuring van een afsprakennota vrijetijdsparticipatie door Departement Cultuur, Jeugd en Media rechtstreeks aan de gemeente uitbetaald.

Concrete gevolgen

Vanaf 1 januari 2020 zal het voor lidorganisaties niet meer mogelijk zijn om tussenkomsten voor ‘zelfgekozen aanbod’ aan te vragen bij het Fonds Vrijetijdsparticipatie. Deze tussenkomsten kunnen enkel nog geregeld worden via de afsprakennota die het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie opstelt. Het opstarten van een lokaal netwerk is de verantwoordelijkheid van de lokale overheid.

Demos vzw zal begin 2018 alle gemeentebesturen en lidorganisaties aanschrijven met deze informatie en met de vraag om samen werk te maken van een lokaal netwerk.

Goeie of slechte verandering?

Elke verandering vraagt om aanpassing. Het is belangrijk dat de overgang van een regeling via het Fonds Vrijetijdsparticipatie naar een regeling via een lokaal netwerk de kansen op vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede niet benadeelt.

Twee zaken zijn daarin doorslaggevend:

  • Het opstarten van een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie is de verantwoordelijkheid van het stads- of gemeentebestuur. Er zijn twee instapmomenten mogelijk:

Om vanaf 1 januari 2019 te kunnen starten met een lokaal netwerk, moet de gemeente op 1 oktober 2018 een afsprakennota indienen bij de Vlaamse Overheid.
Om vanaf 1 januari 2020 te kunnen starten met een lokaal netwerk, moet de gemeente op 1 oktober 2019 een afsprakennota indienen bij de Vlaamse Overheid.

  • In de lokale netwerken bepalen het OCMW, sportdienst, jeugddienst, cultuurdienst en vertegenwoordigers van mensen in armoede, gezamenlijke doelstellingen en hoe de middelen (trekkingsrecht) worden ingezet.

Verdere informatie en ondersteuning

Lidorganisaties van het Fonds Vrijetijdsparticipatie kunnen een beroep doen op het Fonds voor informatie en advies.  

Contact: irene [at] demos.be (Irene Wensveen) - 0468 11 60 43

Lidorganisaties of lokale besturen kunnen voor meer informatie over de lokale netwerken vrijetijdsparticipatie mensen in armoede of voor ondersteuning bij de opstart terecht bij de stafmedewerker ‘lokale netwerken’ van Demos vzw.

Contact: Ben Verstreyden ben.verstreyden [at] demos.be

We nodigen je ook graag uit om via onze nieuwsbrieven en de website van het Fonds Vrijetijdsparticipatie en Demos alle informatie te volgen.