Hoe je als sportfederatie ondersteuning vindt rond kansengroepen

item_left

item_right

Hoe je als sportfederatie ondersteuning vindt rond kansengroepen

Bart Soons

Foto: Hanne Gyselbrecht

Op 1 juni 2022 lanceerden we op de locatie van SPortspOT een nieuwe begeleidingstraject. Sportfederaties en organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (OSV's) die werk willen maken van kansengroepen krijgen extra begeleiding via Demos. Ondertussen is de oproep gelanceerd voor de 3e golf van begeleidingstrajecten. Maar liefst 19 federaties maakten in de eerste 2 cycli gebruik van dit aanbod. Hieronder lees je het verslag van de dag, wat je van Demos mag verwachten en hoe je als sportfederatie kan intekenen op begeleiding. 

Waarom dit begeleidingstraject? 

Omdat sportfederaties en OSV's een groeiende rol opnemen richting kansengroepen. Het nieuwe federatiedecreet zorgt voor extra stimulansen voor federaties die werk maken van dit thema: via de beleidsfocus kansengroepen voor de unisportfederaties en OSV's. En via de vernieuwde basisopdracht voor de multisportfederaties. Maar hoe begin je eraan? Sport Vlaanderen duidde Demos aan om samen met de federaties als bondgenoot vragen en uitdagingen mee op te lossen.

Startsessie op SPortspOT

Onze eerste projectpresentatie deden we tijdens een startsessie op SPortspOT, een voorheen verlaten sportcomplex in de wijk Gentbrugge dat via Sportaround een nieuwe sociaal-sportieve bestemming kreeg. Tijdens deze sessie informeerden we vanuit Demos en Sport Vlaanderen de deelnemers over hoe we een rol zullen opnemen naar sportfederatiemedewerkers: als klankbord en als bruggenbouwer. De Demos-ondersteuning zal divers zijn. Allerlei vragen zijn welkom: vage ideeën, concrete plannen, projecten die inzetten op een aanbod, projecten de eigen organisatie grondig veranderen,... Deze presentatie geeft je meer achtergrond over ons project en onze plannen.

Hoe Demos ondersteunt

De komende maanden zal Demos sportfederaties en OSV's ondersteunen op 4 manieren: 

  1. Helpdesk: Wens je graag informatie te hebben over een goede praktijk? Zoek je voorbeelden rond een bepaalde kansengroep? Op zoek naar methodieken? Of heb je graag contactgegevens van iemand die je rond een uitdaging vooruit helpt? We helpen je graag vooruit met ons netwerk en ons materiaal uit ons kenniscentrum.
  2. Feedback op projectplannen van de beleidsfocus kansengroepen: Wens je graag advies in het kader van je projectplan voor de beleidsfocus kansengroepen? Schakel gerust een hulplijn in en we geven je afhankelijk van de beschikbare tijd, via mail of mondeling feedback. Je kan ook zelf aan de slag met deze checklist waarmee je je project een spiegel voorhoudt. En via dit document vind je meer info over participatiedrempels. 
  3. Intensievere coaching op leervragen: Wil je graag intekenen op een meer langdurige begeleiding? Zoek je een sparring partner voor een uitdaging die je niet in 1-2-3 oplost? Ook dan stippelen we graag samen met jou een weg uit en zoeken we naar een ideaal traject dat start met een startgesprek. Na zo'n startgesprek beslis je zelf of verdere ondersteuning wenselijk is.  
  4. Groepsgericht aanbod: uitwisselingssessies,... We gebruiken bij deze momenten het potentieel van de groep om elkaar te coachen en inspireren. In oktober plannen we een uitwisseling waarbij we samen met de hulp van enkele externe deskundigen je projectplannen onder de loep nemen. Meer praktische informatie volgt.  

Neem je intussen graag al eens een inhoudelijke in verdiepend materiaal over het thema participatie en kansengroepen? Lees dan zeker onze visietekst onder de titel 'moeilijk bereikbare doelgroepen bestaan niet'. Of kom via dit dossier te weten hoe je via 7 participatiestrategieën ruimte kan maken voor kansengroepen in en buiten je organisatie.

Hoe vraag je ondersteuning aan?

Voor al je kleine of grote vragen ben je welkom bij Bart Soons en/of Thomas De Bock. Je bereikt hen via bart.soons [at] demos.be en/of thomas.debock [at] demos.be. Wie graag beroep doet op de intensievere coaching van Demos, vragen we om daarnaast dit eenvoudige formulier in te vullen. Zo krijgen we een goed beeld op de leervragen en zo kunnen we onze dienstverlening optimaliseren. 

​Dit project komt tot stand via een samenwerking en met de steun van Sport Vlaanderen.