Hoe laagdrempelig werkt jouw club? Thomas de Bock ontwikkelt scan voor sportclubs

item_left

item_right

Hoe laagdrempelig werkt jouw club? Thomas de Bock ontwikkelt scan voor sportclubs

Pieter

Tussen het lopen van messcherpe marathons door werkt UGent-onderzoeker Thomas De Bock voor Demos aan een digitale zelfscan voor sportclubs die zichzelf willen screenen op hun laagdrempelige aanpak. Hieronder lees je ons interview met Thomas die uitlegt wat hij met dit project uitspookt en wat je binnenkort mag verwachten. (lees verder onder de foto)

Je was de voorbije jaren betrokken op een onderzoek rond laagdrempeligheid van federaties. Wat moeten we ons daarbij voorstellen?  

Klopt! Binnen mijn onderzoek aan de UGent zoomde ik in op hoe de erkende Vlaamse sportfederaties vandaag invulling geven aan hun ‘Sport-voor-Allen’- beleid. Vrij vertaald is dat het sociaal sportbeleid van sportfederaties, of de mate waarin ze sport voor iedereen aanbieden.

We onderzochten welke rol de Vlaamse sportsubsidies in dit beleid van de sportfederaties een plek krijgt, en wat sportfederaties in het kader van laagdrempeligheid doen. Concreet nam ik de beleidsfocus laagdrempelig sporten onder de loep. Dat is een gewezen Vlaamse subsidiemaatregel voor sportfederaties die intussen omgevormd is tot de 'beleidsfocus kansengroepen'. 

De doelstelling van het onderzoek was tweeledig. Enerzijds wilden we federatiemedewerkers en beleidsmakers inzicht verschaffen in hoe sportfederaties laagdrempelige sport aanbieden. Anderzijds deden we enkele interessante casestudies. We maakten ook aanbevelingen en vonden 7 succesfactoren die sportfederaties kunnen helpen om laagdrempelig te werken: een sterke visie, organisatiecultuur, een sterk team en leiderschap, een partnernetwerk, organisatorische capaciteiten, een duurzaam beleid en coaches.

Klopt het dat je al die wetenschappelijke expertise nu gebruikt voor een concrete tool richting sportclubs?

Dat is inderdaad zo! Momenteel werken Pieter van Demos en ik aan een vertaling van mijn onderzoeksresultaten naar een online valorisatietool voor sportclubs. Die kans komt er omdat we via Sport Vlaanderen middelen kregen om sportfederaties te ondersteunen richting kansengroepen. 

Specifiek ontwikkelden we een scan die sportclubs in staat stelt om hun clubwerking rond een bepaalde kansen-/doelgroep te screenen op de hierboven vermelde zeven succesfactoren. Concreet dien je als sportclubbestuurder een doelgroep te selecteren waarvoor je jouw werking wenst te screenen. Je kan de scan bijvoorbeeld invullen met het ook op je G-werking of je werking rond mensen in armoede.

Per succesfactor dien je 5 à 6 vragen te beantwoorden. Zo krijg je een zicht op de goede en minder goed ontwikkelde punten van je werking. Na het invullen van de volledige scan  krijg je een overzicht met een algemene score voor jouw clubwerking rond de geselecteerde doelgroep en een aparte score per succesfactor. Verder ontvang je een vergelijkende score van jouw clubwerking ten opzichte van andere clubs uit de sportsector rond de geselecteerde doelgroep. Tot slot vind je verder op die toekomstige webpagina ook concrete tips over hoe je jouw werking in de toekomst kan versterken en verdiepen.

Wie wil je met deze tool bereiken? Wanneer zal je tevreden zijn?

Het doel van de tool is om zoveel mogelijk clubs te ondersteunen bij het laagdrempeliger maken van hun clubwerking. In een ideaal scenario kunnen alle clubs hun bestaande werking rond een specifieke doelgroep screenen om ze vervolgens te versterken via onze tips. En wanneer een club een nieuwe werking rond een kansen-/doelgroep wenst op te starten, kunnen ze onze tool en bijbehorende tips raadplegen om uit de startblokken te schieten. Dan kan je het bijna als een beginnende handleiding gebruiken.  

Waar zullen we de scan kunnen vinden?

De scan is nog volop onder constructie, maar ergens in het najaar lanceren we hem op de website van de Vlaamse Sportfederatie. Daar zullen clubs ook meer informatie vinden over diversiteit en inclusie. Momenteel  blikken we al terug op een zeer fijne samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie. Ze ondersteunen ons maximaal bij het uitwerken van onze scan en ze vormen een enorme meerwaarde bij de vertaalslag van de wetenschap naar de praktijk. 

Je bent in je onderzoek vermoedelijk al heel wat laagdrempelige sportclubs tegengekomen, is er een geheim?

De meest gevorderde clubs hebben vaak mensen die intrinsiek het meest gemotiveerd zijn en die geloven dat inzetten op diversiteit en inclusie de toekomst is.

In deze clubs is er meestal al goed nagedacht waar ze naartoe willen inzake diversiteit en inclusie. Maar het staat of valt ook met gepassioneerde en gemotiveerde medewerkers en coaches. Mensen die zich echt willen inzetten om van diversiteit een succes te maken zijn een enorme meerwaarde.  

Ergens klinkt dit allemaal logisch maar toch gaat het vaak om een proces van jaren. Dit toont ook aan dat je diversiteit en inclusie serieus moet nemen als je er succes in wil boeken.

Wat kunnen sportfederaties doen om sportclubs nog meer te inspireren in verband met laagdrempeligheid en kansengroepen?

Enerzijds merkte ik dat sportfederaties zelf niet altijd vertrouwd zijn met het toeleiden en begeleiden van kansengroepen. De meeste federaties zijn daarin zoekend. Federaties zouden hun clubs kunnen inspireren door zelf een gepast en goed doordacht antwoord te formuleren op hoe de federatie kijkt naar diversiteit en inclusie. Een toekomstvisie is ook cruciaal. 

Wanneer een federatie dit alles grondig doet, zal dit ook haar sportclubs begeesteren om in te zetten op diversiteit en inclusie. Verder is het uitbouwen van (lokale) netwerken en samenwerkingen super belangrijk om een bepaalde kansengroep toe te leiden naar de sportclubs. Clubs hebben vaak weinig ervaring met het opzetten van deze samenwerkingen. De sportclubondersteuners van federaties kunnen hierin dus een sleutelrol spelen door hun clubs te ondersteunen bij het zoeken naar de juiste partners.

In het najaar komen we naar buiten met de laagdrempeligheidsscan voor sportclubs. Wens je intussen meer info over het onderzoek of wens je betrokken te zijn als sportfederatie? Neem dan gerust contact op met Thomas.debock [at] demos.be (of met pieter.smets [at] demos.be).