KINDERRECHTEN ALS KOMPAS VOOR LOKALE BESTUREN: MEMORANDUM IN POSTERVORM

item_left

foto_United_Nations_Photo

item_right

KINDERRECHTEN ALS KOMPAS VOOR LOKALE BESTUREN: MEMORANDUM IN POSTERVORM

Kris

De 27 lidorganisaties van de Kinderrechtencoalitie schreven allen mee aan het Alternatief NGO rapport voor het VN Comité voor de rechten van het Kind. Dit Comité ziet toe op de naleving van het Kinderrechtenverdrag in België, en gebruikt de alternatieve rapporten als aanvullende informatie om aanbevelingen te geven aan ons land. De Alternatieve Rapporten werden ingediend op 1 maart, maar werken aan Kinderrechten is een voortdurend proces, dat op alle beleidsniveaus steeds meer aandacht krijgt. Er is het label ‘Kindvriendelijke steden en gemeenten’, er is de Kinderrechtenprijs, en ook in het middenveld en het onderwijs is het kinderrechtenkader alsmaar bekender.

foto_United_Nations_Photo

Kinderen en jongeren zijn niet alleen de burgers van morgen, maar ook de jonge burgers van vandaag. Zij groeien op in een omgeving die ze delen met anderen, en niet alleen met andere kinderen of jongeren. Zij verkennen hun leefomgeving en geven die mee vorm of willen dat doen. En ook kinderen en jongeren zien zich geconfronteerd met de ongelijkheden van deze wereld: met de meeste kinderen gaat het goed, maar anderen groeien op in armoede, buiten hun gezin,   of zien zich, om welke reden dan ook, geconfronteerd met racisme of discriminatie.

Beleid voeren dat rekening houdt met de noden van álle kinderen en jongeren als jonge burgers overstijgt de uitdagingen van een vrijetijdsbeleid of inspraak van jongeren in ruimtelijke planning: het snijdt door alle beleidsdomeinen... en vereist een stevige kapstok .

De kinderrechtencoalitie goot haar alternatief rapport in postervom, waarbij de belangrijkste principes uit het kinderrechtenverdrag (participatie, non-discriminatie, hoger belang van het kind) de basis zijn van een ‘kompas’ van de voor lokale besturen meest relevante aanbevelingen.

De poster is een reminder voor diensten, een motivatie voor middenveldorganisaties, een inspiratie voor beleidsmakers en vooral een oproep om samen te werken aan een integraal kinderrechtenbeleid op lokaal niveau.

Bestel jouw exemplaar via info [at] kinderrechtencoalitie.be

- Leden Kinderrechtencoalitie: eerste bestelling gratis, ongeacht de hoeveelheid

- Lokale besturen of jeugddiensten: eerste 10 exemplaren gratis

- Bijbestellingen: tot 10 exemplaren aan portkosten, vanaf 10 exemplaren 0,50 euro/poster

- Digitaal beschikbaar op: https://www.kinderrechtencoalitie.be/nieuws/kinderrechten-als-kompas-voo...

Het rapport van de Kinderrechtencoalitie werd samen met het alternatief rapport van de Kinderrechtencommissarissen en het rapport van UNICEF België ingediend op 1 maart 2018. Je kan deze rapporten hier nalezen.