Laureaten 8ste editie Arts in Society Award

item_left

item_right

Laureaten 8ste editie Arts in Society Award

Ann

12 kunstprojecten zijn geselecteerd voor de 8e editie van Arts in Society Award! De weerhouden projecten starten vanaf januari 2022 en lopen ten laatste in december 2022 af. Een selectiecommissie boog zich in december van vorig jaar over alle ingediende kandidaat dossiers. We stellen hieronder graag kort de weerhouden projecten voor!

De projectoproep van Arts in Society Award stimuleert jonge kunstenaars in verschillende disciplines om een participatief kunstproject te ontwikkelen dat inspeelt op een maatschappelijke uitdaging. Cera en Dēmos werken hiervoor sinds 2018 samen via gedeelde ambities om een maatschappelijke impact te realiseren in het domein Kunst en Cultuur.

Bij de gekozen projecten zijn in totaal 17 kunstenaars, 8 kunsthogescholen en 19 partnerorganisaties betrokken. Kort overzicht van de projecten:

 • Universal languages, supported by J.S.Bach - Simone Nguyen i.s.m. Cinemaximiliaan 

Universal Languages is een onderzoek waarin 6 performers samen met nieuwkomers klassieke muziek toegankelijk maken via beweging, zonder woorden. De muziek van J.S.Bach zal de toegangspoort zijn voor een collectieve visuele expressie van de deelnemers op het podium. De vraag die de uitdaging vormt hier: Hoe vertaal je barokke patronen in gebarentaal?

 • Een vrouw die door het raam kijkt (voorlopige titel) - Paulien De hornois en Suzanne De Jeagher i.s.m. Kunstwerkplaats De zandberg

KASK studenten en kunstenaars Paulien en Suzanne creëren samen met twee kunstenaars van ‘De zandberg’ een ruimte om beeldend werk op een andere manier te tonen. Ze willen een instrument creëren waarmee de kunstenaar zijn/haar werk helder kan uitdrukken. De output wordt een decor van een tentoonstellingsruimte, een atelier voor de kunstenaar, een installatie of een combinatie hiervan.

 • My home is your home - Klaartje Lambrechts i.s.m. Fedasil en Fameus/De Connectie

Participatieve fotografie kan op vele vlakken tegelijk werken. Klaartje zal via workshops fotografie samen met asielzoekers ruimte creëren waar ze hun eigen reis en hun identiteit kunnen visualiseren.

 • Buurtgezichten - Hanna Hoebeke i.s.m. Manoeuvre 

In een open huis komt een heel divers publiek samen, waar wij geconfronteerd worden met de vooroordelen die we allen met ons meedragen. Met dit project wil Hanna samen met de deelnemers van Manoeuvre vooroordelen doorbreken en de schoonheid van diversiteit in de verf zetten, als tegengewicht voor de angst van het onbekende.

 • Shelter - Isaak Duerinck i.s.m. Refuge - Opvanghuis Brussel 

Het Refuge/Opvanghuis in Brussel vangt LGBTQI+ jongeren op die vanwege hun geaardheid en/of genderidentiteit thuis niet welkom zijn. Samen met enkele masterstudenten van het conservatorium gaat muziektheatermaker Isaak Duerinck met hen in gesprek. Via muziek en woord wordt in deze wederzijdse uitwisseling gezocht naar een eigen stem. Love knows no gender!

 • A ma chère arrière arrière petite fille - Liselore Vandeput i.s.m. Femma Wereldvrouwen vzw 

Dit project vertrekt vanuit de nood van verschillende vrouwen om verbonden te blijven met eerdere generaties van vrouwelijke familieleden. Onder de noemer van auditieve erfstukken adresseren 5 deelnemers de verhalen van hun mama’s en oma’s aan een imaginaire en toekomstige achter achter kleindochter.

 • Geef me een ku(n)s(t) II - Ruben Laureys i.s.m. UPC KULeuven Campus Kortenberg

Ruben verenigt samen met mensen met een psychische kwetsbaarheid poëzie, muziek en kunst door verbinding met het “innerlijke kind” te maken.

 • Hotel minneleed - Angelo Vercamp i.s.m. Cultuurkapel De Schaduw, OKRA Roeselare en WZC De Zilverberg 

Samen met een groep 65-plussers maakt de kunstenaar een voorstelling die start vanuit de vraag: “Wat betekent liefdesverdriet op latere leeftijd?” Een kwetsbare en actuele voorstelling over de meest pijnlijke vorm van liefde, vanuit het standpunt van senioren. Dit gaat over loslaten, eenzaamheid en de kracht om opnieuw te verbinden.

 • Evocacion! - Ruth Mareen, Marie-Lou Debels i.s.m. vzw Hartekamp 

RAAS brengt Zuiderse ritmes mee naar het Hartekampfestival! Een unieke ervaring voor kinderen met een fysieke en mentale beperking. Stormen, zoeven en vliegen zijn drie synoniemen voor razen. RAAS staat voor een viool-gitaarduo dat wil verrassen: een klassiek duo met een hoek af! Met Evocación! wil RAAS samen met de Hartekampers het gevoel, de geur en de sfeer van de Zuid-Amerikaanse cultuur beleven.

 • Big little man - Jana Pauwels, Rebecca Driesmans, Martijn Debondt i.s.m. PietersBar (Vzw Kompas) 

Jana Pauwels maakte een song over de kwetsbaarheid van mensen met een beperking. ‘Big little man’ gaat over haar 3 jaar oudere broer ‘Pavel’ die een beperking heeft. In samenwerking met de mensen van de PietersBar organiseren ze workshops waarbij het personeel artistiek werkt op beeld en muziek.

 • Waardeloos goed - Juicy Ijsselmuiden i.s.m. vzw Wang, vzw Recht-op, Stedelijk Onderwijs Academie Deurne, Stedelijk Lyceum De Waterbaan en Samenwerkingsopbouw Buurtwerk Dinamo 

Leden van vzw Recht-op, studenten van Stedelijk Lyceum De Waterbaan en buurtbewoners van Buurtwerk Dinamo treffen elkaar in een artistiek experiment. Elke doelgroep onderzoekt op authentieke wijze (via tekst of beeld of ruimtelijke vorm) zaken die geen waarde hebben en wordt begeleid om een persoonlijk, artistiek antwoord te creëren. Via uitwisseling en ontmoeting bouwen de doelgroepen voort op elkaars werk, dat samen de tentoonstelling “Waardeloos goed” vormt.

 • The search of silence - Richard R. He, Noriko Yakushiji, Sjors van der Mark i.s.m. Kwadraat en Blikfabriek

Een interdisciplinaire theater- en muziekvoorstelling over het effect van een traumatische ervaring op het menselijk individu. De voorstelling is tevens een gesprek over kwetsbaarheid met het publiek.

Wil je meer info of graag op de hoogte blijven van de ontwikkeling van de projecten of meer info over de vorige edities? Zie www.artsinsocietyaward.be of volg Arts in Society Award op Instagram en Facebook.

Lees hier meer over andere Arts in Society Award projecten.