Nieuw formulier afsprakennota lokale netwerken online

item_left

item_right

Nieuw formulier afsprakennota lokale netwerken online

astrid

Via het participatiedecreet moedigt de Vlaamse overheid gemeenten aan om op lokaal vlak een dynamisch beleid uit te bouwen voor de kansengroep personen in armoede. Gemeenten kunnen elk jaar ten laatste op 1 oktober een afsprakennota indienen waarmee ze een Lokaal Netwerk Vrijetijdsparticipatie personen in armoede aanvragen.

De Vlaamse overheid actualiseerde het aanvraagformulier. Gemeenten die in 2018 een aanvraag willen indienen om vanaf 1 januari 2019 met een Lokaal Netwerk van start te gaan, kunnen het formulier downloaden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

Een aanvraag moet uiterlijk op 1 oktober van het jaar dat de gesubsidieerde periode voorafgaat via het formulier van de administratie gebeuren. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die een subsidieaanvraag wensen in te dienen, nemen contact op met de contactpersoon van de administratie.

Meer info?

Zoek je info over de lokale netwerken? Wil je graag ondersteuning bij de opmaak van je afsprakennota of feedback op een ontwerp versie? Lees hier hoe Demos je daarbij kan ondersteunen.